Debatt

Vem tar ansvar?

Debatt Artikeln publicerades
Vi måste fråga oss varför vissa kommuner i landet har lägre kommunalskatt än Trelleborg, menar skribenten.
Foto: Sara Johari
Vi måste fråga oss varför vissa kommuner i landet har lägre kommunalskatt än Trelleborg, menar skribenten.

Mycket har sagts och skrivits om skandalen med nye kommunikationschefen Johan Adolfsson. Ingenstans förs dock en diskussion om skandalens kärna.

Johan Adolfssons åsikter i olika frågor, bland anat. att SD:s väljare är "dumma i huvudet", står honom fria att ha. Detta har han också nyttjat. Men, att som kommunikationschef i en kommun göra utspel, som han enligt egen uppgift själv inser är kontroversiella och ämnade att skada andra människor, tyder på dåligt omdöme och bristande yrkesskicklighet. Kom ihåg att vi talar om tjänsten som kommunikationschef.

Denna bakgrund är känd i landet. Ändå bestämmer sig Trelleborgs kommun för att anställa Johan Adolfsson (i konkurrens med ett stort antal kompetenta sökanden enligt kommundirektör Fredrik Geijer). I en kommun som styrs bland annat av dem som Adolfsson uttalat sig nedsättande om. Det är inte särskilt begåvat och det är en fullkomlig självklarhet att det inte skulle passera obemärkt eller mötas av jubel.

När, till slut, även politikerna inser att denna anställning kan bli ett problem fattar majoriteten av kommunstyrelsens arbetsutskott beslutet att det inte möter några hinder att anställa Adolfsson – ur arbetsrättslig synvinkel. Att Adolfsson demonstrerat uppenbar oskicklighet vad gäller kommunikation eller att han talat nedsättande om de som röstat fram kommunens största parti i ett demokratiskt val verkar dock inte ha varit något värt att dryfta.

Nu är frågan – vem tar ansvar för detta?

Alldeles uppenbart inte politikerna som i stället ägnar sig åt pajkastning och vill få det hela till att det skulle vara SD:s fel att avtalet med Adolfsson bröts. Makalöst. Adolfsson skulle inte anställts. Punkt.

Jag har inte sett Fredrik Geijer lämna in sin avskedsansökan. Geijer är uppenbarligen inte kompetent att vara högste tjänsteman. Kanske tror han att kommunstyrelsen förfogar över medel där det alltid finns utrymme för denna typ av händelser i personalbudgeten. Nej, Fredrik Geijer, det gör det inte! Kommunen förvaltar skattemedel som medborgarna betalat in – det är inte kommunstyrelsens medel att använda för olika ”händelser” orsakade av inkompetens.

Jag har inte sett rekryteringsgruppen bli entledigad. Återigen, enligt Fredrik Geijer, var det ett stort antal kompetenta sökanden och ändå anställs en person som uppvisat motsatsen till kompetens vad gäller kommunikation. Detta borde helt enkelt rekryteringsgruppen begripa. Det är inte svårt. Och, nej, det är inte en ursäkt för kommunen att "reflektera över sin rekryteringsprocess". Det är inkompetens på basnivå.

Kommunen har nu kommit fram till att pausa rekryteringen av ny kommunikationschef. Alltså är det inte nödvändigt. Ett tips kan då vara att skippa kommunikationschef och i stället bara kommunicera fakta. Verklighetsförankring och hushållande med våra skattemedel.

Vi måste fråga oss varför vissa kommuner i landet har lägre kommunalskatt än Trelleborg och om de i så fall får en sämre motprestation, eller, om kommunens sätt att se på medlen som sina egna att förfoga över gör att vi betalar för mycket skatt utan att få något för pengarna?

Alltså, skattebetalarna straffas med 1,2 till 1,9 miljoner kronor. Detta är ett oåterkalleligt faktum. Men, vem tar ansvar?

Fredrik Körner

ordförande Medborgerlig Samling Söderslätt