Annons

Vart tog barnen vägen?

Det finns en vision om att Trelleborgs kommun ska vara Skånes bästa skolkommun. Det är alla partier rörande överens om.
Publicerad 31 januari 2019
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Om det extra bidraget till Klagstorps skola dras in så går det stick i stäv med SÖS strävan att skapa en levande landsbygd, skriver Tom Magnusson.
Om det extra bidraget till Klagstorps skola dras in så går det stick i stäv med SÖS strävan att skapa en levande landsbygd, skriver Tom Magnusson.Foto: Tomas Nyberg

Samtidigt finns det en verklighet där det kalkyleras med att runt 200 barn kommer att skrivas in på någon av våra skolor under 2019. Det är fakta som bildningsförvaltningen har att leva upp till och förverkliga. I mitten på december antog M+KD+SD (utan att ha lagt egna budgetar) en tjänstemannabudget som innebär att förvaltningen ställs inför ett besparingskrav på drygt 57 miljoner. Det åtgärdsprogram som förvaltningen rekordsnabbt under julhelgerna (med all förtjänst) har tagit fram innehåller en hel del drastiska besparingar och rationaliseringar. Flera av dem är för oss i Söderslättspartiet skrämmande, speciellt med tanke på Trelleborgs visioner och den prognostiserade befolkningsökning. Därför protesterar SÖS mot flera av de framtvingade och föreslagna besparingarna som vi anser kommer att drabba barnen på ett eller annat sätt.

* Genom att inte kompensera för lönehöjningarna 2018 och 2019, och dessutom delegera ut merparten av besparingskraven till respektive enhet, kommer det på ett eller annat sätt att gå ut över utbildningens kvalitet och därmed barnen.

Annons

* En besparing som föreslås är nerläggning eller inskränkningar i OB-förskolan med motiveringen att den inte är lagstadgad. Det är en förskola där barn kan övernatta när föräldrarna arbetar och som speciellt drabbar många ensamstående (27 personer) som förutom att ofta ha ansträngd ekonomi dessutom ofta har oregelbundna arbetstider inom det offentliga eller servicenäringen. En åtgärd som SÖS säger nej till!

* En annan åtgärd är en ytterligare nedmontering av modersmålsundervisningen så att den endast lever upp till vad lagen föreskriver vilket enligt oss varken stimulerar integration eller mångfald. Känns som en eftergift till ”stödpartiet” SD.

* Under de senaste åren har skolorna i Alstad och Klagstorp fått ett extra bidrag till grundskolan för att ”överleva”. Om det dras in så går det stick i stäv med SÖS strävan att skapa en levande landsbygd.

* Men värst av allt är att tvinga resursskolorna i Gylle, Gislöv och på Borgen att spara en miljon per år och enhet. Det är enligt vår uppfattning helt orimligt. Detta är små personalintensiva enheter på mellan 9 och 15 elever som alla är i stort behov av stöd och hjälp. En besparing som enligt SÖS är cynisk mot berörda elever och kan innebära ökade kostnader för samhället i det längre perspektivet.

Dessa besparingar är resultatet av att M+KD+SD i all hast röstade igenom en budget i stället för att själva arbeta fram och lägga egna mer genomtänkta sådana. Besparingarna finns på andra ställen, till exempel genom att upphöra lösa in fastigheter på öster för den nya hamninfarten innan den är klubbad och godkänd av länsstyrelsen och Trafikverket. Som det är nu är det mest kartan, inte verkligheten, som styr vart Trelleborgs kommun är på väg.

Tom Magnusson (SÖS)

ersättare i bildningsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons