Annons

Vårt Söderslätt står upp för sina politiska mål och visioner

Vårt Söderslätt har en klar sakpolitisk agenda och ser möjligheter och värden som andra partier i kommunen inte ser.
Publicerad 25 april 2024
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vårt Söderslätt är det enda parti som helt motsätter sig Kriminalvårdens etablering av Sveriges största fängelse i vår kommun, skriver partiets fullmäktigegrupp i en debattartikel.
Vårt Söderslätt är det enda parti som helt motsätter sig Kriminalvårdens etablering av Sveriges största fängelse i vår kommun, skriver partiets fullmäktigegrupp i en debattartikel.

Vi vill satsa på medborgarna som bor i kommunen i dag och inte endast ha fokus på eventuella framtida invånare. Vi prioriterar satsningar på skola, vård och omsorg före ständigt ökande räntekostnader eller att subventionera hamnens verksamhet.

Vårt Söderslätt är det enda parti som helt motsätter sig Kriminalvårdens etablering av Sveriges största fängelse i vår kommun. Vi vill skydda vår högproduktiva jordbruksmark, vilket är en av de främsta anledningarna till att vi motsätter oss etableringen. Vi tar Sveriges livsmedelsförsörjning, beredskap och säkerhet på allvar.

Annons

Vi är också partiet som ser nyktert och sakligt på de infrastrukturprojekt som kommunen behöver. Vi förespråkar en ringväg men vill att den ska gå innanför järnvägsspåret, en dragning som inte skulle innebära rivning och asfaltering av våra medborgares hem.

Vi är partiet som tar Trafikverkets kommentarer om en östlig hamninfart på allvar. Faktum kvarstår att riksintresset inte kommer att flyttas, vilket innebär att om en östlig infart byggs kommer den aldrig tas i drift. Miljardlån rakt i sjön som Vårt Söderslätt inte ställer sig bakom.

Vårt Söderslätt föreslår en avgiftsfinansierad västlig infart till hamnen för att spara invånarnas skattemedel och för att förbättra miljön för alla som bor i kommunen. Ett alternativ som aldrig har blivit seriöst utrett men som kan kombineras med den planerade sjöstaden.

Vi är partiet som är oroliga för kommunens kostsamma investeringar där flera miljarder lånats upp till bland annat ovanstående projekt. Vi närmar oss snart ett läge där vi inte kan bygga och äga nya skolor om behovet uppstår.

Vi är det enda partiet som betonar vikten av kompetens och erfarenhet i de nämnder och styrelser vi deltar i för att kunna fatta välgrundade beslut.

”Vi är det enda partiet som betonar vikten av kompetens och erfarenhet i de nämnder och styrelser vi deltar i för att kunna fatta välgrundade beslut.”
Vårt Söderslätts ledamöter i kommunfullmäktige

Inför kommunfullmäktige mötet den 22 april, där en ny kommunstyrelseordförande för kommunen skulle väljas, presenterade det politiska styret sitt förslag och Socialdemokraterna sitt. Eftersom båda partierna representerar en politik som står i strid med Vårt Söderslätts politiska visioner, nominerade vi vår egen kandidat. Att ställa sig bakom en kandidat som inte delar vår framtidsvision vore oseriöst.

Maria Böös, Axel Bengtsson, Kya Aall Flood, Christer Dahlberg, Cecilia Andersson, Sven Tilly, Sophia Böös, Fredrik Winge, Tom Magnusson, Ameli Rosenqvist Green, Christian Ottergren, Ann-Marie Flink, Freja Munthe och Maria Jönsson, Vårt Söderslätts ledamöter i kommunfullmäktige

Annons
Annons
Annons
Annons