Annons

Vårt land och Söderslätt behöver en trygg livsmedelsproduktion

Lantbrukarnas traktordemonstrationer på vägarna i Europa och i Sverige har väl inte undgått någon.
Publicerad 8 april 2024
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
De som producerar maten till våra frukostbord har påverkats mycket negativt av inflationen och oron i omvärlden som lett till kraftigt höjda räntor, dyrare bränsle, dyrare gödning, dyrare utsäde och en alltmer pressad lönsamhet, skriver Ola Olsson och Mette Finnfors (C).
De som producerar maten till våra frukostbord har påverkats mycket negativt av inflationen och oron i omvärlden som lett till kraftigt höjda räntor, dyrare bränsle, dyrare gödning, dyrare utsäde och en alltmer pressad lönsamhet, skriver Ola Olsson och Mette Finnfors (C).Foto: Peter Boström

I Trelleborgs kommun finns den största andelen jordbruksmark jämfört med andra kommuner i vårt land. De som producerar maten till våra frukostbord har påverkats mycket negativt av inflationen och oron i omvärlden som lett till kraftigt höjda räntor, dyrare bränsle, dyrare gödning, dyrare utsäde och en alltmer pressad lönsamhet. Till detta kommer en orimlig regelbörda som påverkar vederbörandes vardag. Lagkraven har mer än fördubblats de senaste 25 åren och ett lantbruksföretag med mjölkproduktion har 650 olika regler att förhålla sig till, det är en orimlig börda.

Dessutom var det senaste odlingsåret 2023 extra tufft där landet först drabbades av torka vilket gav glesa och korta grödor. Sedan kom kraftiga regn vilket gjorde att ogräset kom i gång att växa på grund av tillgången på ljus i de glesa grödorna. Ogräset tillsammans med grönskott och grodda kärnor i axen ställde till stora problem vid tröskningen.

Annons

I detta perspektiv skall man se de demonstrationer som pågår i vårt land och i Europa. Lantbrukarna önskar en förändring för att kunna driva sina lantbruksföretag. De efterfrågar långsiktiga hållbara förutsättningar för att kunna driva företag som inte går med förlust. Lantbrukarna i vårt land kan och vill utveckla möjligheterna till att förse landet med livsmedel, energi och miljönytta.

I dag producerar landets lantbrukare hälften av maten som behövs för landets befolkning och med rätt förutsättningar kan de öka andelen. Med större inhemsk produktion så minskar importen och ökar vår försörjningstrygghet. Centerpartiet anser att vi åtminstone ska kunna producerar 80 procent av den mat som vi konsumerar.

”I dag producerar landets lantbrukare hälften av maten som behövs för landets befolkning och med rätt förutsättningar kan de öka andelen.”
Ola Olsson och Mette Finnfors, Centerpartiet i Trelleborg

Centerpartiet anser att regel- och kontrollbördan måste minskas, förenklas samt ses över, orimliga regler tas bort, egenkontroller utvecklas och samordningen mellan myndigheterna öka. Det gäller att skapa framtidstro inom lantbruket, då behövs politisk handling för att få långsiktiga spelregler och öka lönsamheten i de svenska lantbruksföretagen. Den svenska regelbördan gör att vi inte kan stå konkurrenskraftiga mot övriga länder i Europa. Därför är det viktigt att vi här i Sverige minskar regelbördan samtidigt som övriga EU-länder ska närma sig Sveriges höga krav på miljö- och djurskydd.

Livsmedelsproduktionen är också viktig för vårt lands försvarsvilja och är en av pelarna i det civila försvaret. Det slår försvarsberedningen fast i sin senaste rapport.

”Det är tid för handling” sa ordföranden i försvarsberedningen och man kan inte vänta på direktiv eller myndighetsbeslut utan alla måste börja fundera. Hur har vi planerat, har vi övat om det blir höjd beredskap?

Således är det viktigt att gå från ord till handling.

Ola Olsson och Mette Finnfors, Centerpartiet i Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons