Annons

Varför tar man inte hänsyn till rörelse- och funktionsnedsatta personer?

På samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 12 mars skulle nämnden besluta om bygglov för upplag på fastigheten Innerstaden 3:77, även känd som Övre. Ansökan avsåg anläggning för två upplag för hantering av hushållssopor av typen UWS.
Publicerad 18 mars 2024
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Tjänstemännen på samhällsbyggnadsförvaltningen föreslog att ansökan skulle avslås på grund av bland annat att åtgärden inte ansågs vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Socialdemokraterna yrkade på återremiss för att åtgärden skulle tillgänglighetsanpassas för rörelse- och funktionsnedsatta personer. Av alla representerade partier röstade endast Socialdemokraterna för att återremittera ärendet.

Annons

Men det som förvånade mig mest var att tekniska serviceförvaltningen stod som sökande i ärendet. Bryr sig Trelleborgs kommun i form av tekniska serviceförvaltningen inte om personer med rörelse- och funktionsnedsättningar?

”Bryr sig Trelleborgs kommun i form av tekniska serviceförvaltningen inte om personer med rörelse- och funktionsnedsättningar?”
Osman Biberic (S)

Plan- och bygglagen har reformerats genom årens gång för att bland annat ställa krav på tillgängligheten så att även människor med rörelse- och funktionsnedsättningar kan vistas och nyttja byggnader, anläggningar och så vidare. Vad ger det för signaler när samhällsbyggnadsnämnden och tekniska förvaltningen inte bryr sig om rörelse- och funktionsnedsatta människor?

Osman Biberic (S)

Annons
Annons
Annons
Annons