Varför företräder våra kommunföreträdare inte oss medborgare i denna fråga?

Svar till Lars Mårtensson (den 11 mars).
Publicerad 16 mars 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Bygget av ett fängelse ska fördärva 50 hektar av den finaste jordbruksmarken vi har, skriver representanter för Fängelsefritt Trelleborg..
Bygget av ett fängelse ska fördärva 50 hektar av den finaste jordbruksmarken vi har, skriver representanter för Fängelsefritt Trelleborg..Foto: Tomas Nyberg

Tack för att du bryter tystnaden Lars. Alla röster i den här debatten behöver komma fram så att vi trelleborgare gemensamt kan hitta en lösning som fler kan stötta.

Det är nog få som ifrågasätter att Kriminalvården behöver bygga ut sin verksamhet för att tillgodose nuvarande och framtida behov av fler platser för intagna. En frågeställning som behöver diskuteras är hur detta problem kan lösas. Som vi förstår det, är det två delar. För det första själva platsbristen. För det andra Kriminalvårdens kostnader.

Riksrevisionen har undersökt Kriminalvårdens effektivitet och kostnader och tagit fram en formel för att beräkna ”lägsta kostnad per intagen”. De landar i att nya anstalter ska ha minst 300 intagna för att uppnå detta mål. Riksrevisionen säger att deras beräkning är osäker och att lägsta kostnad per intagen kanske nås först om antalet intagna är fler än 300 per anstalt.

Här krockar två olika perspektiv. Å ena sidan statens behov av platser inom Kriminalvården och förbättring av dess kostnadseffektivitet. Å andra sidan vilka negativa konsekvenser bygget av Sveriges största fängelse kan medföra. Eftersom de ledande partierna i kommunen och Kriminalvården helt verkar bortse från det sistnämnda perspektivet blir det vi medborgare i kommunen som får driva detta. I vårt perspektiv ser vi att det finns ett antal värden och brister i arbetet hittills som helt bortses från i underlagen för placering i kommunen. För att nämna några av dessa:

· Sverige riksdag har antagit en livsmedelsstrategi som går ut på att Sverige ska öka sin självförsörjningsgrad. Beslutet från kommunen och Kriminalvården går på tvärs med denna ambition.

· Av miljöbalken framgår jordbruksmark ska skyddas och om alternativ mark finns ska denna i första hand användas. I Skåne erbjuds flertalet andra platser där en fängelseetablering kan göras utan att fördärva jordbruksmark, vilken enligt Sveriges rikes lag ska skyddas om det finns alternativ.

· Kommunens lokaliseringsutredning är undermålig då den egentligen inte undersöker alternativ placering än på jordbruksmarken vid tomatodlingen. Hade kommunen verkligen varit intresserad av att hitta alternativ är vi övertygade om att de hade lyckats med detta. I Kalmar ska Kriminalvården bygga 3 mil utanför tätbebyggt område. Inom en radie av 3 mil runt om Trelleborg finns förmodligen fler platser att tillgå. Om Kriminalvården kan bygga med den distansen till tätorten i Kalmar kan de göra detsamma här.

· Fängelser behöver byggas men det finns inget som säger att dessa måste läggas så nära ett bostadsområde som det nu föreslås.

· Landskapsbilden kommer genom utformningen att för lång tid framöver kraftigt förändras genom detta bygge.

Frågan vi ställer oss är om Kriminalvårdens mål om lägsta möjliga kostnad per intagen helt och hållet ska få styra över ovanstående värden? Vilka kompromisser kan göras? Hur kommer det sig att våra kommunföreträdare inte företräder oss medborgare i denna fråga utan helt köper Kriminalvårdens lösning på sina problem? Är våra kommunföreträdare dåliga på att förhandla med Kriminalvården eller struntar de i medborgarnas perspektiv?

”Fängelsefritt Trelleborg för gärna konstruktiva dialoger med alla som är intresserade av det.”
Fängelsefritt Trelleborg

Fängelsefritt Trelleborg för gärna konstruktiva dialoger med alla som är intresserade av det. Men när vi försöker diskutera med de ledande partierna får vi höra att det finns bara ett enda alternativ: det ska vara Sveriges största fängelse och det ska fördärva 50 hektar av den finaste jordbruksmarken vi har. Lars, din ödmjukhet inför att undersöka eventuell annan placering, exempelvis på NIO-E saknar motsvarighet hos de ledande kommunföreträdarna.

Avslutningsvis undrar vi ärligt och nyfiket, utöver arbetstillfällena vilka andra värden kommer Sveriges största fängelse att tillföra vår kommun? Vi tror nämligen att det går att utveckla Trelleborg på andra sätt som på samma gång som det bidrar till sysselsättning och kommunens ekonomi också skyddar de värden som vi nämnt ovan.

Ingemar Clementson, Therese Eklund, Mari Flink, Emelie Lindsjö, Johan Nordahl, Stefan Lindgren, Magnus Andersson och Cecilia Andersson, för den alltjämt växande organisationen Fängelsefritt Trelleborg