Annons

Varför denna tystnad från politikerna om den specificerade palliativa verksamheten i Trelleborg?

Det är ett otroligt svek av politiker och tjänstemän mot den specificerade palliativa verksamheten.
Publicerad 24 maj 2024
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
I slutet av november stängdes slutenvårdsplatserna på den palliativa avdelningen i Trelleborg och då lovade politikerna att avdelningen skulle öppnas snarast, skriver Inga-Lill Högfeldt och Gunilla Hedgard som är aktiva i Rädda vårt sjukhus.
I slutet av november stängdes slutenvårdsplatserna på den palliativa avdelningen i Trelleborg och då lovade politikerna att avdelningen skulle öppnas snarast, skriver Inga-Lill Högfeldt och Gunilla Hedgard som är aktiva i Rädda vårt sjukhus.Foto: Tomas Nyberg

I slutet av november stängdes slutenvårdsplatserna på den palliativa avdelningen i Trelleborg och då lovade politikerna att avdelningen skulle öppnas snarast. Nu har det gått ett halvår och inget har hänt. Politikernas mantra är att rekrytering pågår, ja lediga tjänster har utlyst men när den sökande tar kontakt får de inget svar på när avdelningen kommer att öppnas igen. Vem söker då tjänster där? För att få sökande måste det finnas ett startdatum. Varför denna tystnad från politikerna om den specificerade palliativa verksamheten i Trelleborg? Nu måste politikerna ta ett beslut om ett datum när vårdplatserna skall öppnas igen!

Nu är det dags för politikerna att ta tag i detta på allvar och göra en utredning. Varför har så många medarbetare slutat? Intervjua tidigare medarbetare om varför de avslutade sin tjänstgöring och om hur arbetsmiljön varit.

Annons

Cancerfondens rapport 2024 visar på stora brister i den specificerade palliativa vården.

”God palliativ vård kan förlänga liv och öka livskvaliteten när botande behandling inte är möjlig.”
Inga-Lill Högfeldt och Gunilla Hedgard, aktiva i Rädda vårt sjukhus

God palliativ vård kan förlänga liv och öka livskvaliteten när botande behandling inte är möjlig. Cancerfonden visar också att den behandling som syftar till att bota patienten pågår alltför länge in i sjukdomsförloppet när palliativ vård hade varit bättre. Detta får negativa konsekvenser i form av sämre livskvalitet och onödigt lidande samt förkortad livslängd. Svensk lagstiftning är tydlig med att vård skall ges på lika villkor, att vårdbehovet skall vara styrande och att de med störst behov priorernas. När det gäller antalet specificerade palliativa slutenvårdsplatser per 100 000 invånare ligger Region Skåne på 4,1, det är bland de sju sämsta regionerna i Sverige. Trelleborgs sjukvårdsdistrikt består av Vellinge, Svedala och Trelleborg, här bor 107 992 invånare.

Det är inte val år i år men vi förväntar oss trots detta att få respons från er politiker!

Inga-Lill Högfeldt och Gunilla Hedgard, aktiva i Rädda vårt sjukhus

Annons
Annons
Annons
Annons