Annons

Vården ska gå att lita på

Stefan Löfven (S) vill göra valet till en folkomröstning om välfärden. Det är en välkommen ambition, men Löfven verkar ha missat vad fyra år med socialdemokratiskt styre har lett till i Region Skåne.
Publicerad 5 juli 2018
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
När den palliativa vården inte räcker till är det våra sköraste patienter som sviks, skriver tre kristdemokrater.
När den palliativa vården inte räcker till är det våra sköraste patienter som sviks, skriver tre kristdemokrater.Foto: Tomas Nyberg

Köerna till operation har mer än fördubblats. Behöver man göra ett återbesök i den specialiserade vården så har Skåne längst köer i landet. I spåren av försvunna vårdplatser har överbeläggningarna fördubblats. Överbelagda rum och sängar i korridorer drabbar arbetsmiljön och patienternas säkerhet.

Den palliativa avdelningen i Trelleborg har varit stängd i två och ett halvt år, trots beslut om att öppna. En oacceptabel hantering som måste ställas till rätta snarast, för när den palliativa vården inte räcker till är det våra sköraste patienter som sviks.

Annons

Att vända krisen i skånsk sjukvård är av högsta prioritet för oss kristdemokrater. Under Alliansregeringen fanns den så kallade kömiljarden som höll köerna nere. Vi vill satsa på att en skånsk kömiljard för att öka tillgängligheten till sjukhusen, vårdcentralerna och psykiatrin.

Experterna säger tydligt att dagens vårdcentraler är för svagt rustade och att det påverkar hela vårdkedjan negativt. Det är dags att utöka vårdcentralernas andel av resurserna kraftigt och utbilda ikapp bristen på allmänläkare så att alla kan garanteras en fast läkarkontakt. De flesta vet namnet på sin frisör, lika självklart borde det vara att veta namnet på sin läkare. Med ökad kontinuitet skapas trygghet och effektivitet.

Vårdpersonalen måste också ges större uppskattning. Det handlar om att stärka möjligheterna till vidareutbildning, men också att öka personalens inflytande över verksamheten. Många med lång erfarenhet, som varit trogna arbetsplatsen länge, har halkat efter i lön. Det är inte rimligt att man ska behöva byta arbetsplats för att förbättra sin löneutveckling. Vi vill därför vi införa en trohetsbonus, ett lönetillägg som premierar vårdens trotjänare.

Som genomgripande reform vill vi dock se att staten tar över ansvaret för sjukhusvården. Vården ska vara jämlik och god i hela landet, och resultaten visar tydligt att tiden har sprungit förbi dagens regioner och landsting. Om detta folkomröstar vi gärna den 9 september.

Per Einarsson (KD)

regionkandidat

Maria Berglund (KD)

regionkandidat

Mats Svensson (KD)

regionkandidat

Annons
Annons
Annons
Annons