Annons

Värdegrunden finns kvar i Centerpartiet

Centerpartiets politik grundar sig på alla människors lika värde och rättigheter, denna värdegrund är alltid vägledande i vårt politiska arbete.
Publicerad 21 september 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vi måste vara rädda om vår jordbruksmark och minska vårt beroende av import och samtidigt sänka kostnader för lantbruket, skriver Ola Olsson (C).
Vi måste vara rädda om vår jordbruksmark och minska vårt beroende av import och samtidigt sänka kostnader för lantbruket, skriver Ola Olsson (C).Foto: Fredrik Sandberg/TT

Landsbygd, miljö, klimat och jämställdhet är frågor vi ständigt arbetar med. Klimatutmaningar och energiförsörjningen är aktuella och centrala frågor som vi anser att vårt land skall vara ett föregångsland inom, den gröna omställningen. Både solenergi, vindkraft och transmissionsnätet måste byggas ut så att vi kan klara elproduktionen på sikt, dessutom så måste ny teknik komma fram för ellagring.

Centerpartiet lyfter alltid fram att stad och land, hand i hand skall gälla. Oberoende var man bor så ska det finnas tillgång till service, infrastruktur, bostäder samt arbete.

”Centerpartiet lyfter alltid fram att stad och land, hand i hand skall gälla. Oberoende var man bor så ska det finnas tillgång till service, infrastruktur, bostäder samt arbete.”
Ola Olsson (C)
Annons

Vår livsmedelsförsörjning måste också värnas och det är ytterst nödvändigt när ett krig pågår i vår närhet som visar hur snabbt utvecklingen kan förändras. Tänk att vakna upp en dag och behöva fly från sitt hem för att bomberna faller, det är svårt att föreställa sig, men kriget i Ukraina visar att det ändå kan hända. Vi måste vara rädda om vår jordbruksmark och minska vårt beroende av import och samtidigt sänka kostnader för lantbruket.

Jämställdheten i vårt land måste vi ständigt arbeta med för att uppnå att män och kvinnors löner och livsinkomster blir mer likställda, möjligheten till karriär ska vara lika för alla. Tillgången till idrottslokaler ska finnas oavsett om man är kille eller tjej samt att pojkars resultat i skolan måste förbättras. Mäns våld mot kvinnor måste upphöra och skolan måste få resurser så lärarna får tid till varenda unge.

Centerpartiets värdegrund ligger fast och vi tror att alla människor har möjligheter i såväl stad som landsbygd att bygga ett bra samhälle och den kraften finns hos var och en av oss människor.

Ola Olsson, Centerpartiet Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons