Annons

Våra nya kommunfullmäktigeledamöter har ett stort ansvar

Valet 2018 är över och det nyvalda kommunfullmäktige kommer att samlas för att välja kommunfullmäktiges nya presidie och andra förtroendeposter inom Trelleborgs kommun.
Publicerad 20 oktober 2018 • Uppdaterad 21 oktober 2018
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Trelleborgs kommunfullmäktige, omröstning, votering, voteringsapparat.
Trelleborgs kommunfullmäktige, omröstning, votering, voteringsapparat.Foto: Lars Thulin

De 51 som är valda in i kommunfullmäktige har ett stort ansvar och roll i samhället. Som kommunfullmäktigeledamot är du vald in i det högsta politiska organet i kommunen vilket medför en hög förtroendeposition. Detta innebär ett ansvar för kommunens anställda och inte minst för invånarna i kommunen.

Uppgiften är att bidra till att kommunen sköts på bästa möjliga sätt och att arbeta för det bästa för kommunens invånare. Förtroendevalda har ett ansvar för att kommunen bedrivs på ett professionellt och korrekt sätt. Kommunfullmäktige har en plikt att tänka på kommunens anställda så att de medverkar och utvecklar en god service till kommunens medborgare. Kommunfullmäktige har det högsta ansvaret för en kommun. Under de kommande åren kommer den kommunala verksamheten att ha miljardinvesteringar i skolor, förskolor, hus för vård och omsorg, LSS-boende och Trygghetens hus. Därtill kommer investeringarna i ringleden, hamnen och bostäder. Enligt en rapport från Kommuninvest så hade Trelleborgs kommun och dess bolag år 2017 en skuld på närmare 62 000 kronor per invånare.

Annons

I Trelleborgs Allehanda (den 31 juli) redogör tillförordnade ekonomichefen i kommunen att ytterligare 100 miljoner kronor är upplånat och ytterligare 450 miljoner kommer att lånas upp under 2018. Anmärkningsvärt är att han samtidigt som tillförordnad tjänsteman påtalar att kommunalskatten måste höjas oavsett vem som vinner valet.

Vid en näringslivsutfrågning av politikerna i Parken (den 23 augusti) förklarade samtliga partier utom Miljöpartiet att kommunalskatten inte skall höjas. Under de senaste 15 åren har kommunal- och landstingsskatten höjts med 2,29 kronor på varje intjänad hundralapp. En höjning av skatten med en procentenhet skulle inbringa 100 miljoner och för budgeten för 2019 har nämnderna sprängt sina ramar med samma belopp. Efter åtta månader under året 2018 finns redan i dag ett betydande underskott. Därtill finns en stor pensionsskuld som Skandia visar i sin rapport.

Tjänstepensionen finns med i avtal mellan anställd och arbetsgivaren kommunen. Pensionsskulden per invånare i vår kommun uppgår till 24 000 kronor, Denna utbetalning blir aktuell eftersom fler och fler pensioneras med stora utbetalningar fram till år 2030. Således kommer det nya fullmäktige att arbeta med en hög skuldsättning. Därför är det viktigt att kommunen har tillräckliga överskott för att klara räntor (som kan höjas) avskrivningar, underhåll och löner. Dessutom måste de som sitter i fullmäktige ha med i sin beräkning att den arbetande befolkningen blir mindre i förhållande till antalet äldre och barn. Det kan innebära ytterligare behov av skolor och äldreboende samtidigt som skatteintäkterna planar ut.

Vår kommun förtjänar seriösa och rediga politiker, som jobbar på ett trovärdigt sätt till det bästa för sina invånare. Låt oss framöver hoppas att kommunen har korrekta och bra avtal samt verksamheter. Det är också viktigt för våra förtroendevalda att man kan lita på de kommunala tjänstemännen som varande kloka, ansvarstagande och plikttrogna personer vars uppgift är att ge underlag för och verkställa de politiska besluten.

Avtalet med Thysell inger oro när det har en lång hyrestid med hög hyra eftersom de har efterföljts av flera liknande avtal. Det kan driva upp andra hyror vid omförhandlingar. Tillsättningen av tjänsterna av bland annat näringslivschef och hållbarhetschef samt fastighetsstrateg fick också stark kritik från revisionen, där de pekade på att de tillsattes utan tillräcklig genomgång av behovet samt att kommunstyrelsen inte fick information om tillsättningen, än mindre utannonserades tjänsterna.

Rådhuset AB, kommunens nya moderbolag, har fått en VD med timarvode. Revisorerna uppmaning för att göra rätt verkar inte ha följts. Överenskommelsen är hanterad på kommunkontoret. I utredningen om kommunkoncern omtalas att kostnaden för ledningen av koncernen skulle vara ”försumbara i sammanhanget”. Oavsett politisk uppfattning kan det kommande fullmäktige genom samarbete och gemensam vilja och målsättning göra vår kommun bättre.

Tommy Bengtsson (C)

Beddingestrand i oktober 2018

Annons
Annons
Annons
Annons