Annons

Vår kommuns pensionsskuld till de anställda blir en allt större fråga

Närmare 225 miljarder är det skuldberg som Sveriges kommuner har lovat sina anställda i tjänstepension.
Publicerad 4 november 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Pensionsskulden är den totala skuld som kommunen har till sina anställda. Med andra ord de pengar som den anställde enligt pensionsavtalet i framtiden har rätt att få ut i form av tjänstepension så länge man lever, skriver Ola Olsson (C).
Pensionsskulden är den totala skuld som kommunen har till sina anställda. Med andra ord de pengar som den anställde enligt pensionsavtalet i framtiden har rätt att få ut i form av tjänstepension så länge man lever, skriver Ola Olsson (C).Foto: Henrik Holmberg / TT

Skandias rapport över kommunernas pensionsskulder visar att skulden till de kommunanställda i Skåne uppgår till över 23 miljarder kronor. Fyra kommuner i Skåne har en pensionsskuld utslaget på varje medborgare i kommunen som överstiger 20 000 per invånare. Dessa fyra kommuner är Lund med 22 232 per invånare i kommunen, Trelleborg med 22 073 per invånare samt Malmö och Simrishamn med 20 943 respektive 20 208 per invånare.

Framöver kommer allt fler att uppnå pensionsåldern och därför tilltar utbetalningsvågen mot toppen omkring 2030 enligt pensionsbolaget Skandias bedömning. Vår kommun arbetar med, och har beslutat att starta en pensionsstiftelse som beräknas komma i gång under den närmaste tiden. Det är viktigt att man hanterar och uppmärksammar pensionsskulden så att en ekonomisk plan finns. Den stora pensionsskulden måste hanteras på ett bra sätt så att inte kommunen står inför skattehöjningar, bortprioriterade investeringar eller nedskärningar i välfärden.

”Det är viktigt att man hanterar och uppmärksammar pensionsskulden så att en ekonomisk plan finns.”
Ola Olsson (C)
Annons

Pensionsskulden är den totala skuld som kommunen har till sina anställda. Med andra ord de pengar som den anställde enligt pensionsavtalet i framtiden har rätt att få ut i form av tjänstepension så länge man lever. Vårt samhälle förändras ständigt och utvecklingen visar att de som är i behov av äldreomsorg och vård blir allt fler. Samtidigt ökar antalet yngre som kräver barnomsorg och skola.

Sammanfattningsvis skall färre försörja fler, samtidigt som kommunens gamla skulder skall betalas. SKR:s rapporter visar på att skatteunderlaget växer långsammare i framtiden, dock har vår kommun en befolkningstillväxt vilket kan innebära en annan utveckling. Men med befolkningstillväxt så kommer också utgifter och investeringar inom infrastruktur, boende, elnät, utbildning och sjukvård.

Det är viktigt att pensionsskulden följs upp årligen så att vi kan avsätta tillräckligt med medel till vår kommande pensionsstiftelse så att där finns medel när pensionsutbetalningarna når sin kulmen kring 2030, enligt Skandias bedömning. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för de framtida pensionsutbetalningarna till de anställda i vår kommun och som gör det möjligt för en bättre kommunal välfärd för oss alla boende i Trelleborg i dag, i morgon och i framtiden.

Ola Olsson, Centerpartiet i Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons