Annons

Vår kommun behöver fortsätta växa

Svar till Tom Nyström (SÖS) (den 14 november).
Publicerad 21 november 2017
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vår hamn är i dag en av de renaste i vår känsliga Östersjö, och utrustad med en rad miljöförbättrande installationer, skriver Sten Björk (S).
Vår hamn är i dag en av de renaste i vår känsliga Östersjö, och utrustad med en rad miljöförbättrande installationer, skriver Sten Björk (S).Foto: Tom Wall

Den styrande Kvartetten i Trelleborg strävar, efter vad jag vet, nu att komma överens mellan de större partierna om ett antal riktlinjer för den fortsatta fysiska planeringen av Trelleborgs kommun.

Vår kommun behöver fortsätta växa. En fortsatt stark inflyttning av medborgare i arbetsför ålder, som bor och verkar i vår kommun, är livsviktig. Ökad kommunal skattekraft är mycket viktig för att vi skall få råd med en behövlig fortsatt utbyggnad av skola, vård och omsorg.

Annons

De största arbetsplatserna i Trelleborg är i dag kommunen själv och vårt lasarett. På tredje plats  kommer vår handelshamn. Vår hamn har jag mycket aktivt medverkat till en fortsatt utbyggnad av under det senaste decenniet, vilket jag är  glad och stolt över. Vår hamn är i dag en av de renaste i vår känsliga Östersjö, och utrustad med en rad miljöförbättrande installationer.

Våra största och modernaste färjor har nu också strömförsörjning genom elkraft från landsidan  när de ligger i vår hamn. Att vi planerar att  sluta köra tung lastbilstrafik till och från vår  handelshamn rätt igenom vår centralort anser jag är mycket klokt. Dragningen av den kommande ringvägens sista sydligaste del ner till hamnen kommer nu att bli en förhandlingsfråga.

Jag är, inte minst som ledamot i vår samhällsbyggnadsnämnd, mycket glad över att både Trelleborgshem och privata byggherrar nu har fått fart på byggandet av så många nya bostäder i vår kommun, både i tätorten och ute i våra byar, och av ett stort servicecenter för befolkningen i Anderslöv. Värdet av en stark och framåtriktad långsiktigt hållbar tillväxtplanering är stort.

Detta vill jag fortsätta att aktivt medverka till i de roller jag har som politiker. Det senaste stora samhällsbyggnadsprojektet Trelleborgs Sjöstad växer nu fram som ett visionärt storartat projekt. Ett nytt modernt truckcenter på öster för incheckning till vår handelshamn behöver vi börja bygga redan i dag och ansluta till vårt östra industriområde. Planering för detta är igångsatt. Hur Sjöstaden skall utformas är nu föremål för tävlingar och djupa tankar om hur vi kan skapa ett långsiktigt ¨hållbart samhälle att leva, bo och arbeta i.

Det vore synnerligen klokt att på svensk statsmaktsnivå planera för att förse kommande färjor med tågräls. Min bedömning är att godstrafiken mellan Skandinavien och den europeiska kontinenten öster om trafikområdet Hamburg och västerut, med ökande godstrafik kommer att fortsätta öka i betydelse liksom kombitransporterna över vår tyska och polska partnerhamnar. Jag gör inte bedömningen att en tunnel under Fehmarn Bält skulle komma att minska vår hamns attraktivitet och fortsatta utveckling.

För att vi skall kunna börja bygga vår Sjöstad 2025 krävs att vi blir överens om att vi vill förverkliga densamma, och om att göra vårt frilagda västra hamnområde i ordning för en sådan planering. Dit hör att höja hela centralortens lägstanivå till minst + 3 meter... För närvarande pågår fortsatt planering för förlängning av vissa färjor. Det var klokt att, såsom vi gjorde, planera för  fartygslängder upp till 240 meter, så att kajlängden inte blir en begränsningsfaktor i den fortsatta utbyggnaden. Det är ett extra plus att nya stora kryssningsfartyg kommer att gästa oss under 2018.

Sten Björk (S)

ledamot av samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons