Annons

Vår äldreomsorg i dag och i framtiden

För en månad sedan kom så Coronakommissionens rapport som visar att äldreomsorgen i vårt land är något som vi politiker inte har arbetat med på ett tillräckligt bra sätt.
Publicerad 7 april 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Äldreomsorgen är viktig i vårt samhälle, skriver centerpartisten Ola Olsson.
Äldreomsorgen är viktig i vårt samhälle, skriver centerpartisten Ola Olsson.Foto: Pontus Lundahl/TT

Kriser medför i regel förändringar och nu verkar alla vara överens om att det krävs rejäla förstärkningar i form av fler heltidsanställda, bättre arbetsmiljöer, högre allmän kompetens hos personalen samt förbättrad medicinsk kunskap.

Äldreomsorgen i vår kommun finansernas främst genom kommunala skatter. Åldersstrukturen i vår kommun innebär att fler och fler blir äldre och ökningstakten på dem som är över 80 år innebär i regel ett större omvårdnadsbehov. Vår egen revision i kommunen har tidigare rapporterat om socialnämndens arbete inom vård och omsorgsverksamheterna med inriktning mot arbetsmiljö, sjukfrånvaro och kompetensförsörjning. Nyligen lämnades den kommunala revisionen en rapport om en genomförd granskning av hemvården. Denna rapport har nu hamnat i kommunen för besvarande och har redan fått uppmärksamhet från Trelleborgs Allehanda innan den har behandlats i kommunen och till sist i kommunfullmäktige.

Annons

Dessa rapporter från den kommunala revisionen visar att det finns stora utmaningar inom verksamheten och då är det viktigt att personal, ledning och brukare har ett bra samspel.

Kommunen har ansvaret för verksamheten och när det inte fungerar i verksamheten så kan Socialstyrelsen ge föreskrifter och förordningar. Det har visat sig att staten har svårt att styra äldreomsorgen med dessa föreskrifter. Kommunerna anser sig veta bäst hur resurserna skall användas på lokal nivå och när inspektionen för vård och omsorg uppmärksammar detsamma har det visat sig att det ofta funnits brister i bemanningen nattetid på äldreboenden.

Staten har i sin roll även möjligheten att ge generella statsbidrag som kommunerna själva får bestämma över och dessa ökade bidrag ger ingen garanti att medlen kommer just äldreomsorgen till del. Det finns många angelägna områden i en kommun att ansvara för och i den konkurrensen har äldreomsorgen ibland kommit på undantag. Staten ger också riktade statsbidrag för bemanning inom äldreomsorgen, ökad kompetens med mera. Dessa statsbidrag anser många kommuner skall försvinna eftersom de skall sökas och följas upp och redovisas. Denna hantering innebär en ökad administration och det gäller i första hand för mindre kommuner. Det kan innebära att kommunerna har svårare att planera sin verksamhet och när de riktade bidragen från staten upphör så kan kommunen stå kvar med ökade kostnader exempelvis på grund av en ökad bemanning.

”Staten har i sin roll även möjligheten att ge generella statsbidrag som kommunerna själva får bestämma över och dessa ökade bidrag ger ingen garanti att medlen kommer just äldreomsorgen till del.”
Ola Olsson (C)

Äldreomsorgen är viktig i vårt samhälle. Centerpartiet arbetar för att utveckla äldreomsorgen samt behålla utveckla personalen. Den framtida äldreomsorgen måste på allvar genomarbetas och inte minst för att hitta nya arbetsmetoder för att finansiera framtidens äldreomsorg. Det är viktigt att alla vi politiker i vår kommun tar tag i de utmaningar som finns så att bra och kompetenta medarbetare stannar kvar inom äldreomsorgen och i kommunen.

Centerpartiet vill:

• Ge en tryggare vård för ung som gammal genom en fast läkarkontakt.

• Öka valfriheten för äldre.

• Förbättra den förebyggande hälsovården genom förebyggande hälsosamtal.

Ola Olsson, Centerpartiet

Annons
Annons
Annons
Annons