Annons

Valet 2022 – dagen då kommunens framtid avgörs

Trelleborg och Söderslätt är en attraktiv plats att leva, bo och arbeta i. Det vet vi alla som bor här.
Publicerad 21 september 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Möjlighet för skolelever på landsbygden att delta i musikskolans verksamhet på den egna skolan, är exempel på förändring som Vårt Söderslätt vill genomföra.
Möjlighet för skolelever på landsbygden att delta i musikskolans verksamhet på den egna skolan, är exempel på förändring som Vårt Söderslätt vill genomföra.Foto: Björn Larsson Ask/TT

Kust, stad och landsbygd kan emellertid samverka bättre och ge en ännu attraktivare levnadsmiljö för både gammal och ung. Närheten till kontinenten, vårt vackra bördiga landskap och flera mil stränder gör att vi kan bli en mycket attraktiv region i Europa för företag, boende och turism, vilket gör oss unika.

Framtidens beslut tas här och nu. Vårt Söderslätt anser att ett beslut i dag ska vara hållbart och kunna möta framtiden. Med det perspektivet måste man ständigt vara både nyfiken och uppdaterad. Kommunen behöver helt enkelt veta vad som händer i omvärlden för att säkerställa att de visioner som finns inom politiken passar in i hur kommunen ser ut i dag men även om fem, tio och femtio år.

Annons

Vårt Söderslätt satsar på en ständig utveckling och att göra trelleborgarna delaktiga i de beslut som fattas. I dag upplever många att ett fåtal politiker presenterar enormt stora beslut först när allt är igångsatt.

Ett Trelleborg för trelleborgarna. Vårt Söderslätt vill utveckla och förfina det småskaliga, bygga bostäder för alla grupper, forma trygga miljöer och bygga en ringväg innanför järnvägen, avsedd för trelleborgarna och inte för hamntrafik.

Vårt Söderslätt vill samarbeta och ta emot den utsträckta hand som Trafikverket och länsstyrelsen har gett Trelleborgs kommun för att trimma och optimera en västlig infart. I det samarbetet ser Vårt Söderslätt möjligheten att lösa frågan om hamntrafiken så att hela staden blir minimalt drabbad.

Vårt Söderslätt anser att en anstalt som tar 50 ha jordbruksmark i anspråk inte hör hemma på vårt bördiga Söderslätt.

Vårt Söderslätt verkar för ett bättre näringslivsklimat och vill underlätta för nyetablering i Trelleborgs kommun.

Det ska vara möjligt för fler trelleborgare att ansöka om bygglov och Vårt Söderslätt anser att taxan ska sänkas till en rimlig nivå.

Barnen är vår framtid och skolan/förskolan måste ges förutsättningar att utföra sitt uppdrag på ett sätt som främjar alla barns och elevers utveckling och lärande. Bildningsförbunden fyller en viktigt funktion både vad gäller folkbildning och gemenskap. Därför verkar Vårt Söderslätt för att deras bidrag återinförs.

Satsningar på kultur, byggande av ett konserthus och möjlighet för skolelever på landsbygden att delta i musikskolans verksamhet på den egna skolan, är exempel på förändringar som Vårt Söderslätt vill genomföra.

Kvaliteten inom hemtjänsten måste höjas oavsett driftsform. Vårdpersonal ska ha rätt kompetens, rätt lön och få möjlighet att utföra ett arbete som uppfyller brukarnas behov av omsorg och trygghet.

”I Vårt Söderslätt viner ingen partipiska utan här får klokskap och erfarenhet råda.”
Vårt Söderslätt

Trelleborgarna måste känna trygghet i sin egen stad och därför är det viktigt med en samverkan mellan olika kommunala aktörer för att tidigt förebygga och motverka kriminalitet.

Annons

Omtanke om den enskilde individen. Kommunen börjar med dig och ingen annan. För oss som lokalt parti är det synonymt med möjlighet till flexibilitet, omtanke och hänsyn. Vi har samtliga invånares bästa i fokus och vi behöver inte förhålla oss till riksdagspolitikens inriktning och utspel om det inte gagnar vår kommun. I Vårt Söderslätt viner ingen partipiska utan här får klokskap och erfarenhet råda.

Valet 2022 är valet som avgör precis allt och hur vår kommun fortsatt skall utvecklas. Vi vet vad vi vill. Frågan är vad du vill? Hålla dig informerad, kanske till och med engagerad. Göra skillnad för Vårt Söderslätt och för din egen vardag!

#2022

Axel Bengtsson Fredrik Winge Maria Böös Kya Aall Flood Christer Dahlberg Tom Magnusson Rose-Marie Jacobsson Ingemar Clementson Emelie Lindsjö Patrik Svensson Sophia Böös Cecilia Andersson och Sven Tilly, Vårt Söderslätt

Annons
Annons
Annons
Annons