Annons

Väl avvägda beslut kräver faktabaserade uppgifter

Svar till Fängelsefritt Trelleborg (den 28 augusti).
Publicerad 7 september 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kriminalvården har tillsammans med kommunen anordnat tillfällen för medborgarnas frågeställningar, konstaterar skribenterna. (På bilden syns Andreas Wallin, häkteschef i Malmö och Trelleborg.)
Kriminalvården har tillsammans med kommunen anordnat tillfällen för medborgarnas frågeställningar, konstaterar skribenterna. (På bilden syns Andreas Wallin, häkteschef i Malmö och Trelleborg.)Foto: Tomas Nyberg

Eftersom vi är överens om att fängelsefrågan kräver en nyanserad diskussion, så vore det på sin plats att de känslomässiga argumenten från er fylls på med några faktabaserade uppgifter. Om er grupp dessutom avser ge sig in i politiken, så lär ni bli varse att ett ansvar för kommunens och medborgarnas väl och ekonomi aldrig kan grunda sig endast på känslomässiga beslut. Kriminalvården har tillsammans med kommunen anordnat tillfällen för medborgarnas frågeställningar och dessutom publicerat svar på de vanligaste frågeställningarna såväl via kommunens som Kriminalvårdens hemsidor. Kriminalvården har bidragit med erfarenhet och statistik när det gäller tidigare byggnationer samt utfall av dessa i liknande miljöer, vilket gör det svårt att förstå motståndargruppens påstående att styrande politiker väljer att bortse från all negativ påverkan och eventuella risker. Vad är det ni anser att ni inte har fått svar på? Varför är ni inte intresserade av att ta reda på svaren till de frågeställningar som ni inte verkar ha framfört?

När det gäller frågan angående storfängelsets placering, så stämmer det att flera kommuner har anmält sitt intresse till Kriminalvården. Kriminalvården har som en ansvarstagande myndighet, haft ett flertal år på sig att utreda den mest fördelaktiga placeringen ur ett logistiskt perspektiv. Visst behöver Kriminalvården bygga fängelset, men som en statlig verksamhet behöver Kriminalvården även se till att skattebetalarnas medel används på bästa sätt över tid. Kriminalvården har påbörjat en byggnation av ett blivande rättscentrum i Kristianstad, som kommer att innefatta häktesplatser, frivård, en transportavdelning och förhandlingssalar. Enligt tillgänglig planering kommer aktuellt rättscentrum att kunna erbjuda cirka 100 häktesplatser och stå klart för bruk 2024. Genom detta rättscentrum, beräknas Kristianstad förutom det redan existerande fängelset i Vä få en lagom omfattande verksamhetsnivå till sin storlek och placering. Kriminalvården projekterar just nu även för ett extra fängelse i Kalmar, för möjlighet till strategiska och uttänkta geografiska förutsättningar. Fängelsets placering i Trelleborg är noga avvägd och mest lämplig ur ett logistiskt perspektiv. När det gäller övriga kommuner som visat sitt intresse, så är det endast Kristianstad som har en färdig detaljplan varför ert påstående att samtliga övriga kommuner kunnat påbörja en byggnation tidigare än Trelleborg är direkt felaktig.

”Om er grupp dessutom avser ge sig in i politiken, så lär ni bli varse att ett ansvar för kommunens och medborgarnas väl och ekonomi aldrig kan grunda sig endast på känslomässiga beslut.”
Malin Yngvard och Helmuth Petersén (SD)
Annons

När det kommer till frågan om åkermarken så ombeds vi genom motståndsgruppens artikel att förklara vad vi menar med att marken arrenderas ut för att brukas rent tillfälligt. Vi vill påstå att svaret för den observanta gick att finna i tidigare artikel, där vi förklarar att kommunen har arrenderat ut marken för att brukas tills någon söker bygglov för uppförande av industri, vilket enligt markens avsikt inte kunnat nekas. Om man arrenderar kommunens mark under tidsbegränsade perioder och marken är avsedd som industrimark, då bör det inte komma som en överraskning när marken börjar användas i sitt avsedda syfte? Att motståndarna sedan avstår att svara på varför de inte tidigare agerat i frågan om markens avsikt väcker ju en del funderingar.

Avslutningsvis vill jag, Malin Yngvard, framföra att avsikten med mitt första debattinlägg var att ge medborgarna en liten inblick i en ganska sluten värld. Med min bakgrund inom Kriminalvården har jag förståelse för verksamhetens behov, säkerheten kring verksamheten, men även erfarenheten kring att arbeta i ett fängelse placerat i en storstad, mitt i ett bostadsområde med en skola som granne. Jag har gjort en hel del efterforskningar som jag bygger mitt resonemang på och jag skulle uppskatta om motståndargruppen tar sig tid att se över de faktauppgifter som presenterats inför ett eventuellt svar.

Malin Yngvard (SD), riksombudsman

Helmuth Petersén (SD), oppositionsråd

Annons
Annons
Annons
Annons