Annons

Vakna nu – förtroendekrisen är här!

Orden i rubriken riktas, inte utan anledning, till vår handlingsförlamade regering i en tid av tilltagande våld, bristande trygghet, bristande ledarskap. Inte minst ledarskap. En av våra tongivande dagstidningar har nu som rubrik: ”Förtroendekris för svenskt politiskt ledarskap”.
Publicerad 19 september 2019
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten funderar över den ökade otryggheten i samhället. Senast var det en sprängning i Lund.
Skribenten funderar över den ökade otryggheten i samhället. Senast var det en sprängning i Lund.Foto: Johan Nilsson/TT

Jag, och säkert många andra instämmer. I förra veckan samlades partiledarna under buller och bång för att söka vaska fram hållbara breda beslut, och åtgärder mot den svåra våld och gängkriminaliteten i vårt samhälle. Men inte ”bredare” än att man samtidigt stänger ute företrädare för 17,5 procent av (över en miljon väljare) väljarkåren (Sverigedemokraterna), som har stöd av var femte väljare!

Detta visar på vad detta med ”breda lösningar” är värt ! Bläcket hade knappt torkat på tidningsredaktionerna förrän ytterligare ett bombattentat ägde rum, nu i Lund. Enligt senaste undersökningen från Novus känner sig 55 procent otrygga med det politiska ledarskapet och nästan sex av tio svenskar tror att barnen kommer att få ett sämre samhälle att växa upp i enligt nämnda undersökning. Det är extremt höga siffror och ett väldigt oroväckande tecken, enligt chefen för Novus.

Annons

I undersökningen har ett antal svenska väljare fått svara på frågor hur de ser på politikernas förmåga att leda och förvalta landet samt hantera kriser. Mätningarna visar att en majoritet av väljarna har lågt förtroende för det svenska politiska ledarskapet. Orsaken till antalet sprängningar och skjutningar kan kopplas till avsaknaden av åtgärder (lösningar) från politiskt håll, alltså bristande förmåga hos samhället att möta våldet här i landet. Då allt fler väljare anser att politikerna inte kan leverera lösningar kan detta nu öppna för ”starka ledare” som tummar på demokratin enligt Novus. Framtidstron i dag är inte heller hög, där sex av tio (59 procent) av svenska folket tror att barnen kommer att växa upp i ett sämre samhälle än det vi har i dag. De svåra politiska låsningar som vi har i dag har politikerna själva skapat. Decemberöverenskommelsens egentliga avsikt var att utestänga ett parti (SD). Det hela föregicks av ett pinsamt parlamentariskt, fruktlöst käbbel där alla medverkade. Gjorde de detta för landets väl eller av partitaktiska skäl?

Enligt uttalande vid Moderaternas konvent i Malmö måste Sverige inom tio år lösa inte bara gängkriminalitet utan också integrationsproblemet, detta för att inte vanlig invånare skall ge upp tron på samhället, beväpna sig och bo i grindsamhällen. Sammanfattningsvis kan man på ett tydligt sätt säga att Sverige inte är ”bäst i klassen”, trots många chefer. Men att vara chef är inte liktydigt med att vara god ledare! Mina herrar och damer i vårt parlament, ni bör skaffa er grundutbildning i ledarskap. Kom sedan ut i verkligheten.

Stig-W Reinlert

sjökapten

Annons
Annons
Annons
Annons