Vågar du ta ett styrelseuppdrag?

Debatt • Publicerad 3 november 2004

Den som är styrelseledamot i en ideell förening eller ett bolag kan drabbas av skadeståndsansvar, straffrättsligt ansvar och personligt betalningsansvar. Den som har fått förtroendet att sköta föreningens eller bolagets angelägenheter och som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar skada kan bli skadeståndsansvarig. Skadeståndsskyldighet kan föreligga både mot föreningen eller bolaget och mot utomstående.

Styrelsen är skyldig att se till att brott inte begås i verksamheten. Föreningen eller bolaget skall följa gällande lagstiftning, men eftersom en juridisk person som huvudregel inte kan dömas till straff faller ansvaret istället på de enskilda företrädarna. Eftersom det oftast finns en arbetsfördelning inom styrelsen är sannolikheten stor för att endast den eller de närmast ansvariga ställs till svars för eventuella överträdelser. Inom idrotten har det förekommit fall där en ordförande (vilken ansågs borde känna till vad som förekom inom föreningen) och en kassör har dömt till fängelse för skattebrott. Det har även förekommit att en adjungerad styrelseledamot, som har varit närmast ansvarig för redovisning av skatter och avgifter, har fällts till ansvar.

Om en förening eller ett bolag inte sköter sina åtaganden när det gäller skatter och avgifter kan de enskilda företrädarna bli betalningsansvariga. Med företrädare avses både styrelseledamöter och andra personer, t.ex. anställda, som haft ansvaret för att skatter och avgifter redovisas. Ansvaret är solidariskt vilket innebär att hela betalningen kan krävas hos vem som helst av föreningen/bolaget eller företrädarna. Har föreningen eller bolaget inte tillräckligt med pengar, kan den enskilda ledamot som har den bästa betalningsförmågan bli den som i första hand får betala.

För dem som är politiskt förtroendevalda finns det utöver det politiska ansvaret även ett juridiskt ansvar.

I sin myndighetsutövande roll kan enskilda nämndsledamöter göra sig skyldiga till bl.a. tjänstefel, mutbrott och brott mot sekretesslagen. Det finns också vissa möjligheter att utkräva personligt skadeståndsansvar av förtroendevalda.

Hur kan man då undvika att juridiskt ansvar utkrävs styrelse- och nämndsledamöter?

Enligt min mening är det viktigt att den som blir tillfrågad om ett uppdrag noggrant tänker igenom vad uppdraget innebär. Det är inte bara prestige att sitta i en styrelse!

Seriösa föreningar, bolag med flera bör också ge sina nyvalda ledamöter utbildning i styrelsearbete när uppdraget inleds och även löpande utbilda sina ledamöter.

I själva styrelsearbetet är det viktigt att man anmäler avvikande mening genom att reservera sig mot de beslut man inte står bakom. Den som reserverar sig måste själv se till att reservationen noteras i protokollet. Genom sin reservation undgår man straffrättsligt eller ekonomiskt ansvar för beslutet.

SAXO
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.