Annons

Vad blir sämre och vad blir bättre i Trelleborg i år?

Som skattebetalare och kommuninnevånare bör man ha stor respekt för vad det innebär att få en kommunal budget att balansera, att få pengarna att räcka. Det är många och ibland svåra avvägningar som måste göras innan ett slutligt budgetbeslut fattas.
Publicerad 19 februari 2019
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
De aktiva studieförbunden i Trelleborg skriver om hur de ekonomiska neddragningarna påverkar deras verksamhet.
De aktiva studieförbunden i Trelleborg skriver om hur de ekonomiska neddragningarna påverkar deras verksamhet.Foto: Vilhelm Stokstad / TT

Trelleborg har ända fram till fjolåret gett ett gott kommunalt stöd till studieförbunden som är verksamma här, år 2018 uppgick det till 3 500 000 kronor. Till verksamheter som har som huvudsyfte att främja människors lärande och utveckling. Kommunala skattemedel som i sin tur genererade någonstans mellan 2,5 – 3 gånger de pengarna i statliga skattemedel till kommunen, alltså nästan cirka 9 miljoner kompletterande statliga skattepengar in till Trelleborgs invånares aktiviteter. Dessa pengar hjälpte sedan till att skapa en hel massa verksamhet till trelleborgarna. Vi talar om cirka 1 500 välbesökta kulturprogram 2017 (2018 år siffror är ännu inte tillgängliga) – föreläsningar, teater, konserter, utställningar, dansuppvisningar med mera som inte bara får ett visst finansiellt stöd via folkbildningsmedlen, utan dessa kulturverksamheter får framförallt och inte minst tillgång till studieförbundens infrastruktur såsom lokaler, marknadsföring/kommunikation, administration, och nätverk för att nå ut till fler.

Vi talar därutöver om cirka 63 000 studietimmar i cirkel- och kursverksamheten, dit det kom 10 846 personer för att lära sig på sin fritid, och ja, en del av dem har gått flera cirklar, ett kvalitetsbevis om något.

Annons

Men från och med 2019 är det andra signaler och ekonomiska ramar som gäller i Trelleborg, en åtstramning som kommer att påverka studieförbundens möjligheter att erbjuda ett varierat kultur- och bildningsutbud. Genom sitt beslut har kommunfullmäktige i Trelleborg försämrat trelleborgarnas tillgång till lärande, utveckling, kultur och medskapande för alla i åldrarna från 13 år och uppåt. Beslutet riskerar att både minska utbudet och fördyra det, flera studieförbund ser redan över både vad de kan erbjuda, sin personalstyrka och sina förhyrda lokaler, på grund av de nya ekonomiska förutsättningarna.

På kommunfullmäktigemötet i december beslöt man alltså att halvera stödet till studieförbunden. Men inte nog med det, kommunfullmäktige beslöt samtidigt att bidrag under 100 000 kronor inte betalas ut, dessa går tillbaka till kommunen. Vilket alltså i praktiken innebär att besparingen på studieförbunden är mer än hälften, och att flera av de nio - tio studieförbund som 2018 var verksamma i Trelleborg med stor sannolikhet blir helt utan kommunalt stöd. Vilket kommer att innebära märkbara konsekvenser för utbud och omfattning.

En stillsam undran infinner sig: är detta ett korrekt sätt att hantera ett beslut om en halvering? Borde inte de bidragsbelopp som är under 100 000 kronor på något sätt ändå komma studieförbunden till del, då 1 750 000 kronor ju faktiskt är den nivå fullmäktige beslutade om? Vad är motiveringen till att behålla dessa pengar?

Studieförbunden hyr lokaler, handlar varor och tjänster, och anställer människor som bor i Trelleborg. Den verksamhet som studieförbunden genomför och erbjuder skapar ett mervärde på så många sätt, eftersom den både fyller fyra viktiga statliga syften (fördjupad demokrati, samhällsutveckling, utjämna utbildningsklyftor och ökad delaktighet i kulturlivet) som är ett villkor för statsbidragen, men också bygger på det fria och frivilliga. Lärandet, bildningen och kulturen som studieförbunden erbjuder utgår ju från det som deltagarna vill ha och efterfrågar.

Vi är också nyfikna på vilka underlag som fanns till politikernas beslut att mer än halvera stödet till studieförbunden. Vad har de tagit reda på innan de fattade sitt beslut – om oss studieförbund, vårt utbud, vad vi står för, och kanske framförallt om våra deltagare och deras behov av det vi kan erbjuda?

Margareta Clarén

för Studieförbunden i Trelleborg

ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet, Folkuniversitetet, NBV, Bilda, Sensus, Kulturens, Ibn Rushd

Annons
Annons
Annons
Annons