Annons

V är det nionde partiet

I TA (den 3 september) fanns en stor valguide där de åtta partierna som sitter i kommunfullmäktige presenterades. Vi, Vänsterpartiet, är det nionde partiet som ställer upp i kommunalvalet och ger här svar på det som vi vill prioritera.
Publicerad 7 september 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vänsterpartiets Mats Sjölin skriver om vad partiet vill göra i Trelleborg. Bland annat  stärka elevhälsan samt bemanna skolbiblioteken.
Vänsterpartiets Mats Sjölin skriver om vad partiet vill göra i Trelleborg. Bland annat stärka elevhälsan samt bemanna skolbiblioteken.Foto: Pontus Lundahl/TT

Trelleborg ska präglas av hållbarhet, kreativitet, mångfald och öppenhet. Vår politik utgår från miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Vi vill uppmuntra till kreativa miljöer och möten. Ett samhälle som ser positivt på olikheter och erfarenheter, där alla får bli del av ett större sammanhang, uppmuntrar till kreativitet. För hållbar utveckling, för nya lösningar av kommunens uppgifter, för innovation och företagande och för kulturutveckling. För en satsning på hela kommunen och en levande landsbygd.

Annons

Trelleborg ska vara en öppen och nyfiken kommun som bejakar förändringar och utveckling för att bygga ett hållbart samhälle för framtiden där en mångfald av människor och idéer tas tillvara.

”Trelleborg ska vara en öppen och nyfiken kommun som bejakar förändringar och utveckling för att bygga ett hållbart samhälle för framtiden där en mångfald av människor och idéer tas tillvara.”
Mats Sjölin, Vänsterpartiet Trelleborg

Vi vill prioritera skolan och satsa på eleverna i stället för privata skolföretag. Trelleborg är den kommun som lägger minst pengar på grundskolan, så kan vi inte ha det. Lärartätheten behöver ökas liksom andelen behöriga lärare. Elevhälsan behöver stärkas och vi vill också bemanna skolbiblioteken.

Vi vill stoppa marknadsvården och i stället stärka och öppna fler vårdplatser och skapa fler vårdplatser. Genom att höja de lägsta lönerna, förkorta arbetstiden med bibehållen lön och ge utbildning på arbetstid kan arbetsmiljön inom vård och omsorg förbättras. Det är viktigt för att skapa rimliga arbetsförhållanden och för att säkra personalförsörjningen.

Trygghet skapas genom tillit och minskande samhällsklyftor. I detta är mer resurser till skolan en viktig del, liksom satsningar inom kultur- och fritidsverksamheten. Vi vill också stödja kvinnojouren och brottsofferjouren.

Mats Sjölin, Vänsterpartiet Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons