Annons

Utvecklingsort är tomma ord

Trelleborgs landsbygd är omfattande med många byar. Några byar är utpekade som utvecklingsorter, däribland Alstad.
Publicerad 19 juli 2018
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Två representanter för Liberalerna skriver om sin oro för Alstad skola.
Två representanter för Liberalerna skriver om sin oro för Alstad skola.Foto: Tomas Nyberg

I utvecklingsorten Alstad befarar ortsbor och föräldrar att skolan ska läggas ner på grund av beslut om att klasserna nu måste vara betydligt större än vad de varit de senaste åren. Annars startas de inte. Utvecklingsort är alltså tomma ord. Men det behöver inte vara så!

Med flexibla lösningar kan även små skolor behållas. Som till exempel Alstads skola. Låt oss ge ett exempel: En skola i Perstorps kommun drivs med drygt 50 elever. Från förskoleklass till och med årskurs 5. Klasserna samläser. Förskoleklass och årskurs 1 samläser. Detta är en lösning som föreslagits av föräldrar i Alstad. Om detta går på andra håll - varför skulle det då inte gå i Trelleborg?

Annons

Det är inte så säkert att konceptet med stora skolenheter passar i en landsbygdskommun som Trelleborg. Det må fungera i en storstad som Malmö med en stor och tät befolkning. Trelleborg är en kommun med glest bebyggd landsbygd och många byar. Stora enheter, där barn måste transporteras från sin egen hemby till en annan ort, är inte alltid lämpligt. Många barn känner sig trygga i sin egen by. De har nära till skolan och behöver inte åka skolskjuts. Därmed får de också en kortare skoldag.

I Alstad kämpar föräldrarna med att hitta lösningar för höstens förskolebarn. De vill ha kvar sin skola. Barnen känner sig trygga där och skolan gör byn attraktiv som boendeort. Socialdemokraterna har föreslagit att bildningsförvaltningen ska arbeta på att göra Alstads skola mer attraktiv. Det har vi ingenting emot. Moderaterna föreslår att montessoriskolan Pilen i Fru Alstad ska ta över Alstads skola. Inga av dessa förslag hjälper emellertid höstens förskolebarn, som måste transporteras till Anderslöv. Vi har ingenting emot friskolor, tvärtom! Men – vi anser att vi också ska ha en kommunal skola i Alstadsområdet. Det gör valfriheten större.

Liberalerna vill verka för flexibla lösningar för Alstads skolas räkning men också för andra mindre skolor i glesbygden i Trelleborgs kommun så att de kan behållas. En nerlagd skola kommer att fortsätta vara just - nerlagd.

Ylva Ekstrand (L)

ledamot bildningsnämnden

Sverrir Valgeirsson (L)

ersättare bildningsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons