Annons

Utred förutsättningarna för havsbaserad vindkraft

Vi lever i en tid med klimatkris, energibrist och ett säkerhetspolitiskt allvarligt läge. Användningen av rysk olja och gas inom EU som fyller Putins krigskassa måste snabbt fasas ut, liksom utsläppen av koldioxid som driver den skenande globala uppvärmningen. Vi vill också säkra elförsörjningen och sänka de historiskt höga elräkningarna för hushåll och företag i vår egen region.
Publicerad 4 april 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
C vill utreda havsbaserad vindkraft.
C vill utreda havsbaserad vindkraft.Foto: Eva-Lisa Svensson

Ny vindkraft är den snabbaste och mest kostnadseffektiva lösningen på alla dessa kriser. Utanför Skurups och Trelleborgs kust finns utmärkta förutsättningar för havsbaserad vindkraft som kan leverera stora mängder hållbar el.

Genom lokalt ansvarstagande kan politiken i Skurup och Trelleborg dra vårt strå till stacken och faktiskt göra skillnad för våra kommuninvånare. Vi vill att förutsättningarna för havsbaserad vindkraft utanför Skurups och Trelleborgs kust skyndsamt utreds.

Annons

En rapport från Energiforsk visade nyligen att en kraftig utbyggnad av vindkraft i havet i södra Sverige hade kunnat halvera elpriserna under den extremt dyra hösten och vintern. Det motsvarar upp till 10.000 kronor för en vanlig villa på ett år. För en lantbrukare eller företagare med höga energikostnader handlar det om gigantiska belopp som direkt påverkar lönsamheten.

Så länge det kommunala vetot finns kvar har vi ett bra förhandlingsläge där kommunerna kan ställa krav på vindkraftsbolagen. Vi tycker det ska löna sig ordentligt för Skurups och Trelleborgs kommuner vid en vindkraftsetablering på våra vatten. Pengar från havsbaserad vindkraft skulle exempelvis kunna öronmärkas för åtgärder för att förhindra översvämningar och erosion längs vår kust, risker som kommer att öka i framtiden till följd av klimatförändringar. Detta ser vi som en ren win-win situation där hav och kust ”hjälps åt”.

Vi vill:

• att Skurups och Trelleborgs kommun omedelbart inleder arbetet med att undersöka förutsättningarna för att snabbt kunna få till stånd havsbaserad vindkraft i det havsområde som kommunerna har rådighet över.

• Att Skurups och Trelleborgs kommun gemensamt utreder hur kommunerna och kommuninvånarna ska kunna dra ekonomisk nytta av en sådan etablering.

Patrik Holmberg, Centerpartiet gruppledare Trelleborg

Jörgen Sjöslätt, Centerpartiet gruppledare Skurup

Annons
Annons
Annons
Annons