Annons

Utarmning hotar centrum

Trelleborgs centrum måste vässas för att klara konkurrensen. Det är nödvändigt med en samverkangrupp mellan kommun, handel och fastighetsägare som kontinuerligt diskuterar och lämnar förslag till förbättringar av Trelleborgs centrum. Tyvärr har kommun och fastighetsägare visat dåligt intresse, det skriver Gert Rosenquist, ordförande i Trelleborgs handelsklubb i dagens debatt.
Debatt • Publicerad 24 oktober 2003

För någon vecka sedan menade man på Trelleborgs Allehandas ledarsida att Trelleborgs centrum hade alltför mycket av 1980-talsstuk över sig. Som något slags genomsnittsvärdering kan väl den kritiken duga. När det gäller till exempel Östergatan är det snarast en smickrande värdering - andra delar av centrum förtjänar betydligt bättre betyg. En sak är dock klar: centrum i Trelleborg skulle må bra av en "ansiktslyftning". Gatumiljöer, trafiktillgänglighet, fasader/skyltar, planlösningar, centruminnehåll, aktiviteter och marknadsföring är exempel på vad som behöver (egentligen kontinuerligt) förnyas. För att en sådan förnyelse ska ske krävs en engagerad medverkan av minst tre parter: handel, kommun och fastighetsägare. Trelleborgs handelsklubb har länge försökt få till stånd en samverkangrupp med Malmö Citysamverkan som förebild. En sådan arbetade också i Trelleborg en kort tid men dog i brist på intresse från fastighetsägarna och för att kommunfolket i gruppen hade för dålig förankring hos de politiska beslutsfattarna. En kontinuerlig samverkan mellan nämnda parter förutsätts i Översiktsplan 2002 och Handelsklubben har åtskilliga gånger stött på kommunföreträdare i ämnet - men mötts av ointresse. Ovissheten om hur centrum kommer att påverkas av planerade externanläggningar bromsar investerings- och etableringsintresset hos handel och fastighetsägare. För att i någon mån skingra denna ovisshet har Handelsklubben i samband med planutställningen för kvarteret Phyllaterion (vid Bilia) begärt att en neutral handelsutredning görs om i vilken omfattning centrum kommer att påverkas av tänkta externetableringar. Om utfallet av en sådan utredning, som många tror, skulle visa att handel och folkliv i centrum påverkas negativt, skulle detta visa att centrum genom förbättringar måste "försvaras" av handel, kommun och fastighetsägare - ingen vill väl att centrum ska utarmas!? Sannolikt skulle detta sätta fart på parternas agerande. Tyvärr tycker hitintills inte den politiska majoriteten att det behövs ett sådant beslutsunderlag. Myten att Trelleborgs handelsklubb av konkurrensskäl skulle ha något emot Lidls planerade etablering vid Bilia kan också avlivas. Företaget är naturligtvis välkommet till Trelleborg under samma förutsättningar som Netto, Ica, Coop och Ag med flera aktörer. Det är inte Lidl frågetecknen gäller utan de cirka 10 000 kvadratmeterna i kvarteret Phyllaterion plus lika mycket vid Hedvägens förlängning plus 6 000 kvadratmeter i Minnesberg. Alltså en detaljhandelsyta om 25 000-30 000 kvadratmeter. Tillsammans i storlek mer än vad som redan finns i centrum. För att få fart på centrumförnyelsen uppmanas kommunens företrädare: - ge omgående stadsbyggnadskontoret i uppgift att "se över" Östergatans gaturum och miljöer och att lämna konkreta förslag till förbättringar i denna gata; - initiera en samverkangrupp mellan kommun, handel och fastighetsägare som kontinuerligt diskuterar och lämnar förslag till förbättringar av Trelleborgs centrum; - låt genomföra den av bland andra Handelsklubben och länsstyrelsen begärda handelsutredningen för att försöka skingra ovissheten om vad som kan hända när och om föreslagna tre externcentrum byggs; - måna inte bara om nya centrumetableringar utan lägg också en rimlig del av intresset på att medverka till förbättringar av det centrum som redan finns. Gert Rosenquist

Petter Birgersson petter.birgersson@allehandasyd.se
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons