Annons

Trelleborgs lasarett dras med stora svårigheter

Den politiska ledningen för den avgående styrelsen på sjukhuset i Trelleborg lämnar över ett sjukhus som både producerar sjukvård av hög kvalitet men som även dras med stora svårigheter.
Publicerad 24 december 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Pandemin har ställt stora krav på medarbetarna men stödet från den högsta politiska ledningen har inte varit tillräckligt för att ge sjukvården tillräckliga förutsättningar, skriver Birgitta Almroth (S).
Pandemin har ställt stora krav på medarbetarna men stödet från den högsta politiska ledningen har inte varit tillräckligt för att ge sjukvården tillräckliga förutsättningar, skriver Birgitta Almroth (S).Foto: Mårten Svemark

Trots heroiska insatser från personalen under pandemin har besparingskraven och underfinansieringen varit en försvårande faktor.

Sjukhuset har ett prognostiserat underskott på 54 miljoner kronor vilket kommer att bli svårt att hämta hem.

Annons

En stor del av underskottet kommer från kostnader som alliansstyret förra året lagt på sjukhuset för samordnade patienter.

Dessa kostnader låg tidigare på hälso- och sjukvårdsnämnden, och flyttades över till sjukhusen utan kompensation vilket riskerar ökade krav på nedskärningar, något vi socialdemokrater var kritiska mot.

Antalet operationer som utförs är inte tillräckliga för att vårdkön ska bli kortare när antalet patienter som väntar på vård ökar.

”Sjukhuset har ett prognostiserat underskott på 54 miljoner kronor vilket kommer att bli svårt att hämta hem.”
Birgitta Almroth, För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Trelleborg

Pandemin har ställt stora krav på medarbetarna men stödet från den högsta politiska ledningen har inte varit tillräckligt för att ge sjukvården tillräckliga förutsättningar.

Trots de svåra förutsättningarna som pandemi och underfinansiering fört med sig händer det ändå många positiva och spännande saker i Trelleborg.

Framför allt får patienter en god sjukvård av hög medicinsk kvalitet av den fina personalen.

Birgitta Almroth, För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons