Debatt

Trelleborgs arbetare får betala notan

Debatt Artikeln publicerades
Vi kan inte bestämma hur mycket snö som skall falla nästa jul och om den skall falla innan nyår eller efter, skriver Dennis Andersson (K).
Foto: Claes Nyberg
Vi kan inte bestämma hur mycket snö som skall falla nästa jul och om den skall falla innan nyår eller efter, skriver Dennis Andersson (K).

Valet 2018 är över och vi ser hur högerpartierna vuxit och nu har en majoritet i kommunen. Detta kommer vi märka så fort de styrande i dessa partier har gjort upp om posterna.

Tyvärr handlar det alldeles för mycket just om ”posterna”, vilket lyser igenom i artikeln i TA (den 9 oktober) då Rubin uttalar sig och säger att nu när huvudspåret är klart skall de politiska frågorna diskuteras. Vi tror att samarbete lett av Trelleborgsmoderaterna kommer få svårt att överleva längre än sex månader. Men om framtiden går ej att sia så vi låter det ultimativa kravet från Moderaterna att de skall ha kommunstyrelsen och alla nämnders ordförandeposter, tala för sig själv.

Vi i Kommunistiska partiet har under flera år tagit upp hur lika kommunfullmäktigepartierna är eftersom de alla ställer upp på kravet ”budget i balans” och att det går före behoven. Varje år har vi tagit upp att det blir Trelleborgs arbetare som får betala notan antingen genom sämre arbetsförhållande, sämre lön eller sämre välfärd.

Åtskilliga gånger har vi skrivit att budget i själva verket är en gissning, prognos eller en uppskattning av vad som skall ske. Ett tydligt exempel är snöröjningen. Vi kan inte bestämma hur mycket snö som skall falla nästa jul och om den skall falla innan nyår eller efter.

I EU-landet Sverige och i Trelleborg är det budgetdisciplin som gäller. I TA (den 6 oktober) kan vi läsa rubriken ”Nämnder måste spara till nollresultat”. Detta trots att den första delårsrapporten visade på 33 miljoner i underskott. Alla tänkande människor förstår ju att det inte går ihop. Socialdemokraterna har skurit ner och effektiviserat allt vad de kunnat. Men det går inte mer, det har det inte gjort på många år. Behoven som ej tillgodoses och personalens välmående är det som betalar priset.

Vi ser hur tydligt hur det kan bli med kafévärden på Söderslättsgymnasiet. Hon som fick lämna sitt jobb i juni trots massivt stöd och väl dokumenterade nytta som hon gjorde för elevernas välmående och trivsel. Faktorer som ej mäts i budgeten men väl i studieresultat. I alla fall fick den omtyckta kafévärden lämna sitt heltidsjobb för att tre-fyra månader senare se sin tjänst utlysas på Blocket men nu inte som en heltidstjänst utan en 62.5-procentig tjänst. Så går det till när budgetar skall hållas.

Räkna med att detta kommer gälla för alla kommunala verksamheter. För allt fler kommunanställda blir budskapet allt tydligare. Ni måste springa fortare och acceptera försämringar annars privatiserar vi för det finns andra som kan göra detta billigare än du.

Dennis Andersson

Kommunistiska partiet