Annons

”Trelleborgare riskerar att få betala med sin hälsa för att lasarettet saknar resurser”

Den skånska sjukvården har under flera år underfinansierats av det borgerliga styret, med stora sparkrav som följd. Det har drabbat både verksamheter och patienter, med alldeles för långa vårdköer och medarbetare som går på knäna.
Publicerad 8 mars 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
I analysen konstateras att lasarettet sannolikt inte kan hålla alla vårdplatser öppna, vilket i sin tur påverkar akutmottagningens möjligheter att ta emot patienter, skriver Maria Wilhelms (MP).
I analysen konstateras att lasarettet sannolikt inte kan hålla alla vårdplatser öppna, vilket i sin tur påverkar akutmottagningens möjligheter att ta emot patienter, skriver Maria Wilhelms (MP).Foto: Mårten Svemark

Miljöpartiet är starkt kritiska till denna snålfinansiering av sjukvården. Det borgerliga styret (M, KD och L) har tillsammans med Sverigedemokraterna lagt en budget som gör att Trelleborgs lasarett inte ens får full täckning för högre kostnader och högre löner. Det är alltså patienterna och personalen på lasarettet som ska betala priset för att styret inte tar ekonomiskt ansvar för den skånska sjukvården.

De negativa konsekvenserna är dessutom välkända. Av den interna riskanalysen som behandlades på sjukhusstyrelsen i mars framkommer tydligt hur patienter riskerar sämre vård och personalen sämre arbetsmiljö. Treklövern och SD lägger alltså med berått mod en budget de vet medför risker för patienterna.

”Det är alltså patienterna och personalen på lasarettet som ska betala priset för att styret inte tar ekonomiskt ansvar för den skånska sjukvården.”
Maria Wilhelms (MP)
Annons

Stängda vårdplatser och bristande kapacitet på lasarettet gör det svårare att komma till vården som patient enligt analysen, vilket riskerar att påverka både patientsäkerheten och patienternas hälsa. Med andra ord: trelleborgare riskerar att få betala med sin hälsa för att lasarettet saknar resurser. I analysen konstateras att lasarettet sannolikt inte kan hålla alla vårdplatser öppna, vilket i sin tur påverkar akutmottagningens möjligheter att ta emot patienter.

De som får bära korset är sedan personalen. Även här ges högsta riskvärde till att det på sikt kommer vara svårt att rekrytera och behålla personal eftersom de kan få bättre arbetsvillkor om de lämnar för konkurrerande verksamheter. Vidare ses en betydande risk för ohälsa bland de medarbetare som väljer att stanna i verksamheten.

När konsekvenserna blir så tydliga är det svårt att förstå hur styret kan stoppa huvudet i sanden. Det är djupt beklagligt att patienter och vårdpersonalen prioriteras lägre än ideologisk besparingspolitik. Den som söker vård i Trelleborg och vårdpersonalen som just kämpat i första ledet mot covid förtjänar bättre.

Maria Wilhelms, Miljöpartiet de Gröna i Region Skåne

Annons
Annons
Annons
Annons