Trelleborg stannar utan hamnen

Jag skulle vilja att varje trelleborgare funderade lite på vad hamnen har betytt för staden och vad den kommer att betyda för framtiden.
Debatt • Publicerad 11 mars 2010
”En flytt av hamnen söderut, det handlar om 549 meter, skulle avsevärt förbättra miljön eftersom färjorna kommer längre från stadskärnan.”
”En flytt av hamnen söderut, det handlar om 549 meter, skulle avsevärt förbättra miljön eftersom färjorna kommer längre från stadskärnan.”Foto: 
Foto: 

Skulle hamnen läggas ner eller ligga kvar i sitt nuvarande läge, kommer Trelleborgs stad att stagnera i utvecklingen eller rent av gå kräftgång. Förvandlas, i bästa fall, till en sovstad till Malmö och Lund. Med hamnen i befintligt läge eller bantad, har vi kvar miljöproblemen med gamla omoderna färjor som ibland drabbar staden samt att det blir omöjligt att utveckla rationell logistik. Vi får heller inte möjlighet till centrumnära bebyggelse vid vattnet. Hamnen är också Trelleborgs största privata arbetsplats med 874 anställda varav 278 boende i Trelleborg. En nedläggning skulle därför skapa ett socialt problem.

En nedläggning, bantning eller ett bibehållet läge av hamnen är därför uteslutet och helt orealistiskt. Alternativet att flytta hamnen sydväst är heller inget bra ide. En sådan flytt av hamnen skulle bli mellan 70–100 miljoner dyrare än att flytta sydöst, bland annat på grund av järnvägen.

Att som Hamngruppen påstå att en infart från väster skulle bli kortare än en infart från öster via en ringled till en flyttad hamn är visserligen sant men skillnaden är marginell. Dessutom skulle miljön i staden ytterligare försämras med en infart från väster. Att bygga tunneln på väster är totalt orealistiskt både på grund av de hydrologiska förhållandena och på grund av kostnaderna (2,5 kilometer lång och 1 miljon kronor/meter). Att bygga ett så kallat tråg på samma sträckning löser inte miljöproblemen utan skulle tvärtom ge ökat buller och avgaser.

Det tråkigaste med Hamngruppens förslag är att det omöjliggör planerna på de havsnära attraktiva bostadsområdena så som Sjöstaden och Västerstranden. Trelleborgarna kommer även fortsättningsvis att vara isolerade från havet.

En flytt av hamnen söderut, det handlar om 549 meter, skulle avsevärt förbättra miljön eftersom färjorna kommer längre från stadskärnan. Det skulle också öka hamnens kapacitet, ge rationella godsflöden samt flexibilitet för framtiden och man öppnar upp för de nya moderna och miljövänliga färjorna.

En flytt av hamnen sydost innebär också att vi kan ta emot nya större och miljövänligare färjor. Dessa moderna färjor förkortar också liggtiden i hamnen och kan öka kapaciteten när det gäller järnvägsvagnar. Således ett miljövänligt alternativ.

Miljön avseende färjorna kommer inte nämnvärt att förändras med en flytt av hamnen sydost men halterna av svavel och partiklar kommer att ligga klart under miljökvalitetsnormer. Dock kommer vi att märka en klar förbättring av miljön när det gäller biltrafiken och detta tack vare ringvägen och den förbättrade infarten från öster.

Järnvägen till hamnen finns idag och kommer in från öster. Att förlänga den västerut eller dra en ny sträckning på väster är både dyrt och helt orealistiskt.

En flytt av hamnen sydost ut innebär att mark blir tillgänglig i anslutning till centrum och havet. Trelleborg kan åter bli en stad med fysisk koppling till havet. Sjöstaden skulle bli verklighet med ett brett utbud av olika typer av bostäder och ge en stabil utveckling av staden. Vi skulle då också slippa att breda ut bebyggelse på bördig åkerjord. Kan vi senare också flytta industrierna på väster så vi kan bygga Västerstrand så får vi Trelleborgs mest attraktiva bostadsområde, ja kanske till och med södra Sveriges mest attraktiva.

Trelleborgs hamn är Sveriges näst största hamn och skall så förbli. Om hamnen blir kvar i sitt nuvarande läge kommer Trelleborg att fortsätta se ut som det gör idag med besvärlig trafiksituation, dålig miljö och en utbredd bebyggelse av bostäder. Med en flytt av hamnen sydost och kombinerat med en ringväg får vi en stad med bättre miljö, mindre trafik i centrum och attraktiva kustnära bostäder.

Vi skall utveckla Trelleborg inte avveckla. Vi trelleborgare skall vara stolta över vår hamn och visa övriga Sverige och kontinenten att vi kan erbjuda världens modernaste hamn med snabba och miljövänliga transporter.

Bengt Nilmo (KD)

ersättare i tekniska nämnden

Mattias Karlsson
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.