Annons

Trelleborg måste ta fram en koldioxidbudget

Region Skåne arbetar för ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne år 2030. Detta ställer höga krav på energi- och klimatarbetet för alla kommuner i Skåne.
Publicerad 31 juli 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Centerpartiet i Trelleborg vill att en utredning tas fram kring möjligheten att montera solceller på alla tak som är ägda av kommunen och dess bolag.
Centerpartiet i Trelleborg vill att en utredning tas fram kring möjligheten att montera solceller på alla tak som är ägda av kommunen och dess bolag.Foto: ADAM IHSE / TT

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Det finns stora möjligheter att förändra samhällets energiförsörjning och använda jordens resurser både mer effektivt och långsiktigt hållbart. En omställning till ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Trelleborg är nödvändigt för att möta den globala klimatutmaningen vi står inför.

Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Skånes Kommuner har alla gemensamt satt upp fem mål som ska vara uppnådda fram till år 2030;

Annons

• Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 procent lägre än år 1990.

• Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne ska vara högst 5 ton koldioxidekvivalenter per person och år.

• Energianvändningen i Skåne ska vara minst 20 procent lägre än år 2005 och utgöras av minst 80 procent förnybar energi.

• Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara minst 30 procent och andelen resor som görs med kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala antalet resor i Skåne.

• Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska vara minst 70 procent lägre än år 2010.

Det är nu dags att Trelleborgs kommun kommer in i matchen för att vara bidragande till att nå dessa mål. Vi saknar uppföljning från politiskt håll för att nå dessa mål.

”En omställning till ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Trelleborg är nödvändigt för att möta den globala klimatutmaningen vi står inför.”
Ola Olsson, Patrik Holmberg, Marianne Sjöström, Mette Finnfors och Pernilla Linde, Centerpartiet i Trelleborg

Centerpartiet i Trelleborg vill därför att en offensiv koldioxidbudget tas fram för att möta klimatutmaningarna. Detta inklusive ett uppföljningssystem där medborgarna kan följa utfallet mot vår koldioxidbudget på liknande sätt som vi följer utfallet mot vår ekonomiska budget. Vi kan börja enkelt, men vi måste börja, som vi ser det. Vi måste arbeta snabbt, smart och effektivt för att detta ska bli bra.

Centerpartiet i Trelleborg vill också att en utredning tas fram kring möjligheten att montera solceller på alla tak som är ägda av kommunen och dess bolag och möjligheten att bygga vindkraftverk på kommunal mark.

Ola Olsson, Patrik Holmberg, Marianne Sjöström, Mette Finnfors och Pernilla Linde, Centerpartiet i Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons