Annons

Trelleborg behöver politiker som drömmer om annat än betong och murar

Svar till Mikael Rubin (M) (den 19 april).
Publicerad 24 april 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Rubin skriver inte ett enda ord om att han genom sina beslut är medansvarig för att fördärva jordbruksmarken, hävdar Fängelsefritt Trelleborg.
Rubin skriver inte ett enda ord om att han genom sina beslut är medansvarig för att fördärva jordbruksmarken, hävdar Fängelsefritt Trelleborg.Foto: Arkiv

Fängelsefrågan var aldrig en valfråga 2018. Får Rubin bestämma blir det inte så i valet 2022 heller. Hans strategi tycks vara att väljarna inte ska ha någon chans att få göra sina röster hörda. Tvärtom försöker han minimera betydelsen av debatten om fängelset, till den grad att han blir ”förargad” när han läser på TA-live att ”debatten om fängelset visar inga tecken på att avta”. I stället för att ta intryck av diskussionerna och se att motståndet vuxit sig större än förväntat försöker han förmedla att debatten sedan länge är över, när den i själva verket bara har börjat.

Efter nederlaget i Svedala valde Kriminalvården mellan fem olika kommuner. De utredde för- och nackdelar för varje kommun och en av fördelarna med Trelleborg var att här fanns ”inget lokalt motstånd”. Eftersom detta inte längre stämmer måste frågan ändå ställas – håller Rubin kvar vid en idé om att debatten sedan länge är förbi eftersom ett erkännande från hans sida skulle äventyra hela grunden för Kriminalvårdens etablering?

Annons

Vi är många i Trelleborg som undrar hur Rubin resonerar och om han har tagit intryck av de senaste månadernas diskussioner. Egentligen är det glädjande att han tar sig tid att skriva några rader i TA om sina funderingar. Tyvärr väljer han att helt ignorera sakfrågan.

Rubin skriver inte ett enda ord om att han genom sina beslut är medansvarig för att fördärva jordbruksmarken. Han bemöter inte frågan om att det finns flera andra kommuner som erbjuder Kriminalvården mark som inte är högklassig åkermark.

Han nämner ingenting om hur politiken ska kunna förhindra att vår kommun ska utvecklas på samma sätt som Kumla – den kommun som utöver att ha Sveriges nuvarande största fängelse också har blivit utsedd till Sveriges sämsta turistort och är en av de otryggaste kommunerna i vårt land.

Det går inte heller att läsa om han ser att det finns risker med fängelseetableringen och om han har några strategier för att hantera dessa. Risk för negativ påverkan på andra delar av arbetsmarknaden? Risk för negativ påverkan på kommunens attraktivitet? Risk för minskad sysselsättning om exempelvis besöksnäringen påverkas negativt?

Han skriver inte heller något om hur han tycker att Trelleborgs kommun ska leva upp till ambitionen i Europas landskapskonvention, Sveriges livsmedelsstrategi och Miljöbalken.

”50 hektar av Sveriges bästa åkermark kommer att fördärvas om de fullföljer sina planer att bygga jättefängelset.”
Fängelsefritt Trelleborg

I stället väljer han att fokusera på gamla protokoll i kommunfullmäktige. Han hänvisar till beslut fattade för 30 år sen som om att världen stått still och att vi inte lärt oss något sedan dess. Han kritiserar kollegor i kommunfullmäktige för beslut tagna förra decenniet. Fängelsefritt Trelleborg är en partipolitiskt oberoende förening men när vi ser hur de politiska ledarna tycks ha fastnat i ett omodernt ledarskap måste vi påtala detta.

Trelleborg behöver politiker som vågar drömma andra drömmar för vår kommun än betong och murar. Som ser potentialen i kusten och staden. I landskapet med sina byar, gårdar och med åkermarken. Politiker som vågar se hur illa Sveriges största fängelse passar in i den bilden.

En sista uppmaning till Rubin, om han inte vill lyssna till den debatt som förs i kommunen kanske han ska lyssna till sig själv. Som svar på kritiken mot att fängelset kan byggas på åkermark säger Rubin i en intervju i Kvällsposten 2019 ”Man tänker att man fördärvar åkermarken men det ska vi inte göra”.

Är det inte precis det Rubin och kommunfullmäktige nu faktiskt avser att göra? 50 hektar av Sveriges bästa åkermark kommer att fördärvas om de fullföljer sina planer att bygga jättefängelset.

Johan Nordahl, Emelie Lindsjö, Mari Flink, Ingemar Clementson, Magnus Andersson, Stefan Lindgren, Therese Eklund och Cecilia Andersson, för den ideella föreningen Fängelsefritt Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons