Annons

”Tillsammans gör vi Trelleborg mer grönt och hållbart”

På nästa kommunfullmäktige den 24 april kommer Miljöpartiets motion upp angående mer träd och grönska i kommunen. Även om vi inte längre är på plats i kommunfullmäktige, hoppas vi på ett positivt svar och att motionen bifalles.
Publicerad 20 april 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Den första regeln i 30-30-300 är att alla ska kunna se minst tre träd från sitt hem, sin skola och sin arbetsplats, skriver styrelsen för Miljöpartiet i Trelleborg.
Den första regeln i 30-30-300 är att alla ska kunna se minst tre träd från sitt hem, sin skola och sin arbetsplats, skriver styrelsen för Miljöpartiet i Trelleborg.Foto: Tomas Nyberg

Bakgrund till motionen: Byggnader och hårdgjorda ytor tar plats på bekostnad av grönområden och träd. Samtidigt visar forskning att det är just växterna som är så viktiga för vår framtid.

Nu finns det riktlinjer som visar hur mycket grönska ett område bör ha för att fungera hållbart. Grön struktur gör att invånarna mår bättre och blir friskare. Klimatet förbättras, växter skänker svalka heta dagar och fungerar fördröjande för dagvatten. Den biologiska mångfalden gynnas, ohälsosamma partiklar i luften tas upp och växter binder koldioxid.

Annons

Trots detta tas ofta beslut som leder till minskad andel grönska när det byggs. Nu finns dock så mycket forskning och internationella rekommendationer att en regel för hur mycket grönytor och träd som behövs är framtagen.

”Grön struktur gör att invånarna mår bättre och blir friskare.”
Maria Wilhelms, Johannes Book, Emma Hult, Emil Samnegård, Kerstin Joäng och Tomas Tigerschiöld, Styrelsen Miljöpartiet i Trelleborg

Regeln har fått namnet 3-30-300 och grundas på de bevisat positiva egenskaper som träd och grönytor har på människor och samhällen. Den bygger på tre delar:

• 3 träd. Den första regeln är att alla ska kunna se minst tre träd från sitt hem, sin skola och sin arbetsplats.

Forskning har länge visat på vikten av närhet och synlighet av grönt för mental hälsa och välbefinnande. Att se träd gör oss lugnare, friskare och mer fokuserade. Det finns till och med studier som visar att vi tillfrisknar snabbare från sjukdom om vi ser grönska.

Många äldre vistas merparten av sin tid hemma och i spåren av coronapandemin arbetar människor hemma i allt större utsträckning, vilket lägger stor vikt vid närheten till träd och gröna områden såsom trädgårdar och gatuträd.

• 30 procent. Den andra regeln avser hur stor krontäckningsgrad ett boendekvarter minst bör ha.

Måttet krontäckningsgrad talar om hur stor del av en yta som skuggas av trädkronor. Måttet har visat sig vara ett användbart redskap för att räkna ut värdet av de ekosystemtjänster som träd bidrar med.

Studier har fastställt samband mellan krontäckningsgrad och kylning, bättre mikroklimat, mental och fysisk hälsa och luftföroreningar. En hög krontäckningsgrad har bättre möjlighet att ta upp regnvatten och därmed minska problemen med översvämningar.

• 300 meter. Den tredje regeln avser det längsta avstånd invånarna bör ha till ett grönområde.

Många studier har betonat vikten av närhet och tillgång till större grönområden som kan användas förr rekreation. Fem till tio minuters promenad till närmsta grönområde är ett bra riktvärde. Världshälsoorganisationen WHO i Europa rekommenderar ett maximalt avstånd av 300 meter till närmsta offentliga grönområde som helst är minst ett hektar stort. Människor som bor i närheten av grönområde har större benägenhet att besöka dem, vilket i sin tur har en positiv inverkan på deras hälsa. Bra att skapa gröna korridorer där parker och grönområden kan fungera även för cyklister och fotgängare.

Annons

Även privatpersoner med egna trädgårdar, eller med tillgång till innergårdar eller gemensamma ytor kan bidra med mångfald av växter och med fördel tillämpa delar av 3-30-300-regeln.

Vi hoppas kommunfullmäktige fattar ett klokt beslut den 24.

Maria Wilhelms, Johannes Book, Emma Hult, Emil Samnegård, Kerstin Joäng och Tomas Tigerschiöld, Styrelsen Miljöpartiet i Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons