Annons

Teknikutvecklingen inom vindkraften är snabb och ger allt mer effekt

Teknikutvecklingen på vindsidan går fort fram. Vindkraften som byggs i dag är billigare att producera och tre gånger mer effektiv än de som byggdes för tio år sedan, enligt en rapport från Energiforsk. För att lösa knutarna i energifrågan måste därför politikerna säga ja till mer vindkraft.
Publicerad 16 maj 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det finns en otillräckligt utnyttjad resurs i den havsbaserade vindkraften, skriver tre centerpartistiska regionpolitiker.
Det finns en otillräckligt utnyttjad resurs i den havsbaserade vindkraften, skriver tre centerpartistiska regionpolitiker.Foto: Läsarfoto: Lennart Möller

Energidebatten är just nu full av argument för nya ”små” kärnkraftverk och teknikutveckling inom kärnkraften. Det pratas tyvärr mindre om den snabba teknikutvecklingen som sker på den gröna energisidan, nämligen vindkraften.

År 2010 fanns det 1 658 vindkraftverk i Sverige, enligt Energimyndigheten. Dessa producerade 3 487 GWh el. 2021 fanns det 4 754 vindkraftverk som producerade 21 108 GWh. På elva år producerar alltså vindkraften sex gånger mer el. Men det finns utrymme för mer.

Annons

Vindkraftverkens effekt ökar snabbt och vindkraftverken har, enligt Svensk Vindenergi, de senaste fem åren ökat med drygt 0,5 megawatt per år i installerad effekt. Det är en ökning med 20 procent årligen, som dessutom spås bli högre för varje år som går.

Det finns dessutom en otillräckligt utnyttjad resurs i den havsbaserade vindkraften. Tidigare har den ansetts dyrare att bygga (än landbaserad) med bottenfixerade fundament. Men som exempel vill Vattenfall bygga flytande vindkraftverk utanför Skottland och Frankrike som inte kräver lika dyra fundament. Internationella energirådet (IEA) rapport visar också att havsbaserad vindkraft, både flytande och bottenfixerad, har potential att generera elva gånger mer energi än världen behöver.

”Sammantaget är vindkraften det kraftslag som har bäst möjligheter att snabbt möta det stora behovet av grön el till låga priser.”
Annette Linander, Birte Sandberg och Patrik Holmberg (C)

Vindförhållandena till havs är oftast goda och ger en jämnare och högre produktion. Havsbaserad vindkraft möjliggör även större turbiner. Därför behövs ett färre antal vindkraftverk per producerad energienhet än motsvarande på land. Beräkningar visar också att det är möjligt att tiodubbla den svenska havsbaserade vindkraften till 2030.

Sammantaget är vindkraften det kraftslag som har bäst möjligheter att snabbt möta det stora behovet av grön el till låga priser. Teknikutvecklingen gör också att vindkraften kommer att bli ännu effektivare framöver. Och viljan att investera finns.

Men det kräver att politiker Skånes kommuner prioriterar att lösa det skånska energiproblemet och slutar att obstruera utbyggnaden av vindkraften, både till havs och till lands.

Vi uppmanar därför alla politiker i Skåne att säga ja till mer vindkraft och sluta drömma om kärnkraft. Lös problemet nu – i stället för i framtiden.

Annette Linander, (C), regionråd

Birte Sandberg, (C), regionråd

Patrik Holmberg, (C), ledamot regionfullmäktige

Annons
Annons
Annons
Annons