Annons

Tystnadskulturen är farlig

I en aktuell undersökning i Västerbotten som publicerades i deras tidningar Norran, Folkbladet och Västerbottenskuriren framkommer att hälften av de anställda i den offentliga förvaltningen har en inneboende rädsla för att kritisera sin arbetsgivare.
Publicerad 12 december 2019
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Medarbetare som bryr sig om verksamheten och arbetsförhållanden skall utan risk för negativa konsekvenser kunna påtala brister, konstaterar Ola Olsson (C).
Medarbetare som bryr sig om verksamheten och arbetsförhållanden skall utan risk för negativa konsekvenser kunna påtala brister, konstaterar Ola Olsson (C).Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Undersökningen pågick under två veckor och av den kan man utläsa att den anställde är orolig för att få ett sämre arbetsklimat. En av förklaringen är att de är rädda för interna bestraffningar som t.ex. förändrade arbetsuppgifter. Kraften i en organisation kommer från människorna som är verksamma i den och de måste ha möjlighet att varna om det inte står rätt till, detta anser vi i Centerpartiet är oerhört viktigt och värdefullt. Många i undersökningen kände inte till meddelandefrihet och meddelandeskydd som ger var och en rätt att vara anonym vid kontakter med olika medier.

När en medarbetare medvetet bryter tystnaden och försöker varna så görs det ofta av en viktig anledning. Medarbetare som bryr sig om verksamheten och arbetsförhållanden skall också utan risk för negativa konsekvenser genom sitt agerande kunna omtala brister. Det får inte gå så långt att larmen om tystnadskultur i olika offentliga förvaltningar har blivit så många så vi slutar att reagera. Tyvärr känns denna tendens i sektor efter sektor.

Annons

Detta trots att yttrandefriheten är ryggraden i vår moderna demokrati och skyddas i en egen grundlag. Yttrandefriheten är viktig för att motverka korruption och värna tilliten till våra offentliga institutioner.

Det är människorna i organisationen som är styrkan och denna kraft kommer nerifrån och med ett bra och öppet arbetsklimat så leder detta till bra resultat i verksamheten. Utvecklingen blir hämnande om inte den anställde vågar slå larm om vare sig små eller stora problem i organisationen.

I den offentliga organisationen är det viktigt för de politiskt ansvariga att visa på hur en verksamhet framställs. Ännu viktigare skulle det vara att redovisa hur det verkligen fungerar i praktiken. Kravet känner säkert den offentligt anställde och då gäller det att vara tyst. Personalpolitik kan också vara en anledning när man gör felrekryteringar och riggade rekryteringar där nätverket har större betydelse än de formella kvalifikationerna.

Om vårt samhälle skall utvecklas och människorna skall ha en tro på framtiden så skall det inte vara märkligt att kritisera eller föreslå förändringar i verksamheten. Men då måste arbetsledningen kunna skilja på sak och person samt inte ta förslag på förändringar eller kritik personligt. Om fler öppet vågade erkänna sina misstag och lära av dem så hade vi utvecklats utan tystnad. Det hårdare debattklimatet i sociala medier och i det offentliga samtalet överlag har säkert en negativ inverkan.

Tystnaden är farlig och alla drabbas på olika sätt. Det gäller inte bara den enskilde utan också organisationen och samhället i stort. Men dom som föder tystnaden förstår det tyvärr sällan själva.

Ola Olsson

Kommunfullmäktigeledamot

Centerpartiet Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons