Sveriges beredskap måste bli bättre

Coronakrisen har med förskräckande tydlighet avslöjat bristerna i Sveriges beredskap. Det gäller såväl livs- och läkemedelsförsörjning som medicinsk utrustning och kapacitet.
Publicerad 9 maj 2020
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Personalen inom äldreomsorgen måste få de villkor och den utrustning som krävs för att kunna ge en säker vård, skriver Birgitta Laner Sjöström (S).
Personalen inom äldreomsorgen måste få de villkor och den utrustning som krävs för att kunna ge en säker vård, skriver Birgitta Laner Sjöström (S).Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det har visat sig mycket olyckligt och osäkert att avveckla alla lager och att sälja ut så mycket tillverkning av viktiga produkter till andra länder. Tidigare hade vi mycket sådan produktion i Sverige och det går att bygga upp sådan igen.

Det har också blivit tydligt att vår sjukvård måste byggas ut och få en kapacitet som matchar behoven i vår växande befolkning.

Äldreomsorgen måste få de resurser som krävs för att ta hand om en växande äldre befolkning. Personalen måste få de villkor och den utrustning som krävs för att kunna ge en säker vård.

Sveriges beredskapsorganisation behöver uppenbarligen ses över. Detsamma gäller lagstiftningen. Vilka krav som ska ställas på ansvariga myndigheter och leverantörer måste förtydligas. Livsviktig produktion måste finnas i svensk ägo.

Arbetet med att rusta upp Sveriges krisberedskap måste prioriteras. Nödvändig planering och lagreglering måste igång snarast.

Birgitta Laner Sjöström

S-kvinnor i Trelleborg