Annons

Sveriges bästa åkermark: Dömd till livstid i träda?

Centerpartiet välkomnar storfängelset, men är mycket kritiska till var det kommer att placeras.
Publicerad 28 juli 2020
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Vi måste kunna bättre än så”, skriver Centerpartiet angående det nya storfängelsets placering.
"Vi måste kunna bättre än så”, skriver Centerpartiet angående det nya storfängelsets placering.Foto: /TT

Den 16 juni blåstes det i de stora basunerna. Trots egenhändigt genomdrivet beslut om att inte hålla några pressträffar under den pågående coronapandemin kallade kommunalråd Mikael Rubin till storslagen presskonferens. Trelleborg hade vunnit kampen om storfängelset bland fyra andra skånska intresserade kommuner: Kristianstad, Hörby, Hässleholm och Klippan.

300 fängelseplatser och nästan lika många jobb beräknas fängelset kunna ge när det en gång står färdigt. Det är mycket bra att Trelleborg fortsätter att dra till sig investeringar till kommunen. Jobben kommer vara ett välkommet tillskott till arbetsmarknaden i Trelleborg och i Skåne. Centerpartiet välkomnar verkligen denna etablering från Kriminalvården till vår sydligaste kustkommun. Så långt så väl.

Annons

När detaljerna för etableringen klarnar visar de dock en inte lika god påverkan på en annan del av det som ger vår kommun välstånd. Trelleborgs kommun består till stor del utav Sveriges bästa åkerjord. I en 10-klassig skala ligger vi på 10+, den absolut bördigaste marken och som är mycket ovanlig i Sverige. Marken som Mikael Rubin har pekat ut som platsen där han vill att fängelset ska etableras på är just sådan mark.

När man från kriminalvården förhörde sig om ett fängelse i Svedala var informationen från kommunen att anläggningen planerades bli 30 hektar stor. Vilket motsvarar hela 50 allsvenska fotbollsplaner! När detaljerna för avtalet mellan kriminalvården och Trelleborgs kommun nu börjar klarna visar det sig att anläggningen ökat i storlek till 50 hektar, en ökning på drygt 60% och detta föreslås läggas på Sveriges bästa jordbruksmark.

Varför är då detta problematiskt? Jo därför att Riksdagen såväl som region Skåne har samtliga tagit beslut om att värna den bästa åkermarken för att kunna öka Sveriges självförsörjningsgrad.

I den regionala utvecklingsstrategin som antogs den 16 juni beslutade regionfullmäktige:

”Att värna Skånes värdefulla jordbruksmark är en förutsättning för en hållbar markanvändning. Inte minst är det nödvändigt för livsmedelsproduktionen och utgör en viktig del i att öka självförsörjningsgraden och därmed också krisberedskapen i ett nödläge.”

Ur ett rättsligt hänseende är den föreslagna placeringen problematisk då miljöbalken säger följande: Enligt miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse och anläggningar om det krävs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Villkoret är dessutom att dessa behov inte kan tillgodoses på ett annat tillfredsställande sätt.

När man hör om fängelseplaner pratar man om lag och ordning. Om vikten av att följa lagen. Här är lagen tydlig. Miljöbalken säger att jordbruksmarken inte får bebyggas om behoven inte kan tillgodoses på andra sätt. Vilket vi anser att den kan. Antingen i norra delarna av kommunen eller i andra skånska kommuner med lägre klassad mark. Det behövs fler fängelseplatser i Skåne men vi behöver samtidigt också öka vår självförsörjandegrad. Båda dessa går att tillgodoses med en alternativ placering!

Ska vi kunna ha den höga moraliska grunden att vilja etablera ett fängelse i vår kommun måste vi själva visa vägen. Vi måste själva följa lagen. Då kan vi inte som kommunstyrelsens ordförande försöker genomdriva, att med berått mod vilja bryta mot lagen och etablera fängelset på 50 hektar utav Sveriges bästa åkermark. En sådan placering dömer åkermarken till livstid i träda. Åkermark som blir helt obrukbar igen när den väl är omvandlad till fängelse.

För att vara tydliga: Centerpartiet välkomnar en etablering av fängelse i Trelleborg, det ger många säkra jobb till vår kommun. Det vi däremot motsätter oss är den föreslagna placeringen, mitt på den bästa åkermarken. Vi måste kunna bättre än så!

Patrik Holmberg, Mariann Sjöström, Ola Olsson, Mette Finnfors och Mats Sjöslätt Kommunfullmäktigegruppen Centerpartiet Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons