Annons

Sverige behöver Trelleborgs hamn

1 168 koppar. Så mycket kaffe dricker varje svensk årligen i genomsnitt.
Debatt • Publicerad 2 september 2014
Trelleborgs hamn utgör en viktig länk för den svenska import- och exportindustrin och måste fortsätta utvecklas, tycker skribenterna.
Trelleborgs hamn utgör en viktig länk för den svenska import- och exportindustrin och måste fortsätta utvecklas, tycker skribenterna.Foto: Foto: Sara Johari

Under samma tid äter varje invånare i landet 6,46 kilo choklad. Kaffe och choklad är basvaror som vi förutsätter att hitta i varje butik. Sällan ägnar vi dock en tanke åt hur råvaran har kommit till Sverige.

Kaffe, choklad och nästan allt annat vi konsumerar i det här landet har kommit hit via Sveriges hamnar. 95 procent av Sveriges handel med omvärlden är möjlig tack vare de svenska hamnarna visar en färsk undersökning från HUI, Handels Utredningsinstitut. Förutom hantering av gods över kaj utvecklas de svenska hamnarna - däribland Trelleborg - till logistikhubar som är integrerade med andra transportslag. Inte minst koppling till järnväg är betydelsefull sett ur ett miljöperspektiv.

Annons

Sverige är det land i EU som har längst kuststräcka, 43 400 kilometer eller ett drygt varv runt jorden. Nära varannan svensk, 49 procent, bor inom ett område tio kilometer från kustlinjen. Under 2013 hanterades 162 miljoner ton gods över kaj i de svenska hamnarna. Till detta kan läggas 29 miljoner passagerare som reste på färjor via svenska hamnar, samt en växande kryssningstrafik som generade ytterligare drygt en halv miljon besökare.

Som Sveriges näst största godshamn spelar Trelleborg en roll i det dagliga livet i landet. En stor del av den svenska ekonomin är avhängig av export och import och här utgör den flytande bron mellan Trelleborg och Kontinenten en viktig länk. Tillväxten i Sverige har under lång tid varit beroende av tillgången till en strategiskt belägen hamn.

Hamnarna utgör systemkritiska nav utan vilka den svenska ekonomin skulle riskera att stanna, säger HUI i sin rapport. Värdet av gods och passagerarflöden genom de svenska hamnarna kan uppskattas till mer än 1 000 miljarder kronor. En försiktig uppskattning av det direkta och indirekta bidraget till Sveriges BNP från de svenska hamnarna uppgår till 10,3 miljarder kronor enligt utredarna.

Trelleborgs flytt av hamnen en halv kilometer åt sydost nämns i rapporten som ett exempel på utbyggnadsprojekt som är viktig för den svenska basindustrin.

Flytten sker såväl av miljöskäl som för att erbjuda kunderna möjlighet att angöra med större fartyg. Idag är maximilängden för fartygen i Trelleborgs hamn 200 meter, när de nya lägena står klara har detta ökat till 240 meter. Då ökar kapaciteten och gör transporterna över havet än mer effektiva.

Hamnarna i landet är inte bara en ovärderlig del i det nationella och internationella transportnätet - det är också en ett miljövänligt alternativ. Hamnarna ger möjlighet för näringslivet att minska sin miljöpåverkan.

Trots att en betydande del av den svenska utrikeshandeln transporteras med fartyg svarar sjöfarten bara för tio procent av utsläppen av koldioxid.

Hamnarna – där Trelleborg är ett gott exempel – gör omfattande investeringar i olika system för att förbättra miljön ytterligare.

Trelleborg har under en följd av år arbetat med olika nationella och internationella miljöprojekt. Nyligen invigdes vindkraftverk som ska hjälpa till att rena dagvatten från centrala Trelleborg, färjor kan ansluta sig till land-el under hamnuppehållet och i alla färjelägen kan vi ta emot svart och grå vatten och allt avfall tas om hand i land.

HUI-rapporten konstaterar att efterfrågan på miljövänliga transportalternativ förväntas öka starkt framöver. Transporterna till och från Europa kommer att fortsätta att öka, speciellt visar flödena till och från östra Europa en stark tillväxt.

Annons

Det finns en stor potential för den svenska hamnnäringen, konstaterar HUI, tack vare de miljövinster som sjöfarten för med sig. Baltic Transport Outlook visar att den internationella transportvolymen i de svenska hamnarna förväntas öka med 47 miljoner ton mellan åren 2010 och 2030, en ökning med trettio procent. Trelleborg och övriga hamnar i Skåne är tillsammans med Gävleborg och Stockholm utpekade som vinnare - här förväntas ökade volymer med upp till 60 till 80 procent.

Att hamnarna och sjöfarten är viktiga för utvecklingen i Sverige och EU råder det ingen tvekan om. Dock krävs omfattande statliga infrastruktur investeringar för att matcha de som görs i kommuner och hamnbolag. Bara i Trelleborg har hundratals miljonerinvesterats i hamnen de senaste åren, finansierat av hamnbolaget med hjälp av EU, Energimyndigheten och NIB.

Det finns ett starkt intresse i samhället för statliga investeringar i infrastruktur i och runt hamnarna – detta för att säkra miljö och kostnadseffektiva transportlösningar för den svenska utrikeshandeln. Ska Sverige nå de uppsatta klimatmålen krävs att mer trafik läggs om från väg till järnväg. I Trelleborg har vi resurser att ta hand om såväl järnvägs- som lastbilsgods och utveckla den flytande bron mellan Sverige, Tyskland och Polen.

Nilla Olsson
Ulf Bingsgård (M), kommunstyrelsens ordförande/ kommunalråd Trelleborgs kommun, Jan Isaksson (M), ordförande Trelleborgs Hamn AB
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons