Nyheter

Svenska skolans omsorgsfokus måste skiftas till kunskapsfokus

Eleverna har inte tillräckligt inflytande på undervisningen. Detta är den vanligaste kritikpunkten efter att Skolinspektionen gjort ett av sina hastiga nedslag i verkligheten. Vilken kultur skapas då i en verksamhet där tillsynsmyndigheten bland annat anser att tioåringar ska avgörande påverkan på hur högutbildade akademiker planerar utbildningen?
Lars Hemzelius, • Publicerad 13 februari 2015