Annons

Sveket mot de äldre

Debatt • Publicerad 11 februari 2004

Många äldre i Skåne har fått en sämre livskvalitet de senaste åren till följd av politiska beslut. Antalet vårdplatser har halverats sedan 1990-talet. Hemvård är den nya tidens melodi, men är det säkert att det blir billigare? Det skriver Birgitta Svensson och Berit Wirödal, kristdemokraterna i dagens debatt. Det svenska folket åldras. Vi lever allt längre. Vården av de äldre, den geriatriska vården, behöver få mer resurser. Socialstyrelsen har under senare år vid ett flertal tillfällen rapporterat om att de boende i sjukhemmen blivit allt sjukare samtidigt som tillgången till medicinskt kvalificerad personal minskat. Denna negativa utveckling förklaras bl.a. av en otillräcklig medverkan av läkare inom kommunens särskilda boenden. Tyvärr råder det ingen tvekan om att våra äldre inte får den uppmärksamhet och omtanke de borde få och har rätt till. Många äldre i dag på våra sjukhem och i hemsjukvården upplever sig vara bortglömda, ensamma och anonyma. Sanningen är den att många äldre, alltför många, hamnar vid sidan om den medicinska expertisen samma dag som de förklarats "färdigbehandlade" eller "utskrivningsklara". Det borde ju vara en självklarhet att en specialist, helst en geriatriker, gör regelbundna besök eller går rond bland de många som bor i särskilt boende eller har placerats i sina bostäder. De äldres livskvalité har försämrats för många skåningar under de senaste åren, på grund av de politiska beslut som har genomförts många av Skånes kommuner Åtgärder som att avveckla vårdplatser för äldre i livets slutskede och nerläggning av de få platser som finns kvar på vårdhem och liknande är upprörande. Det värsta av allt är att dessa åtgärder ofta marknadsförs med humana skäl. Den nuvarande modetrenden inom äldreomsorgen om att alla skall vårdas hemma till varje pris är ovetenskaplig och ytterst märklig. Inte alla över 85 år har någon anhörig som kan ställa upp. Dessutom börjar allt fler, tillika med oss, ifrågasätta om det verkligen blir billigare med omfattande vårdinsatser i vårdtagarens bostad jämfört med en mer traditionell vårdplats på ett sjukhem? I dag är det inte ovanligt att äldre får besök av hemvården upp till fem, sex gånger per dag. Antalet vårdplatser har halverats under 90-talet. För att kunna ge värdig vård till våra allt fler äldre krävs en bättre samverkan mellan Region Skåne och kommunerna. Vi har bland annat föreslagit att så kallad kvalificerad vård i hemmet, skall införas i samtliga kommuner . Denna vårdform innebär att avancerad läkarledd vård kan ges i hemmet, men vid behov kan den sjuke bli inlagd på sjukhus utan att passera akutmottagningen. Dessutom bör diskussion om kompletterande finansiering - blandning av offentlig och privat - föras aktivt i samhällsdebatten. Om vi verkligen vill våra äldre väl, och vill göra insatser för deras trivsel och hälsa, så måste vi uppbåda större engagemang för satsningar oavsett om det gäller praktiska problem som svårigheter om vad i den äldres vårdbehov som skall betalas av kommunen eller Region Skåne. Prestige och revirstrider måste bannlysas. Samtliga politiker måste vara beredda att ta ansvar för helheten. Detta kräver medborgarna av oss med all rätt. Nu är det hög tid att vi lever upp till deras krav. Denna respekt är de äldre väl värda att få av oss.

Petter Birgersson petter.birgersson@allehandasyd.se
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons