Annons

Svårt sjuka patienter ska få den vård de behöver – året runt

I början av sommaren 2021 framkom det utan förvarning att de specialiserade palliativa vårdplatserna i Trelleborg tillfälligt skulle stängas och vara stängda under sommaren relaterat till konflikter och efterföljande personalbrist. Dessvärre står vi nu återigen i samma situation, sommarstängning i tio veckor och en omdisponering av vårdplatser till Malmö.
Publicerad 31 maj 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Trots att palliativ vård ska ges högsta prioritet så bevisas det gång på gång att så är inte fallet., skriver fyra sverigedemokrater i ett debattinlägg.
Trots att palliativ vård ska ges högsta prioritet så bevisas det gång på gång att så är inte fallet., skriver fyra sverigedemokrater i ett debattinlägg.Foto: HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX

Trots att palliativ vård ska ges högsta prioritet så bevisas det gång på gång att så är inte fallet. Vi arbetar för att tillgången till specialiserad palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet successivt ska utvecklas för att vara jämlik för alla invånare, med sådant behov, oavsett patientens ålder och diagnos.

Sverigedemokraternas initiativärende om en handlingsplan för att de specialiserade palliativa vårdplatserna inom Region Skåne inte ska behöva stänga ner sina befintliga vårdplatser under sommarperioden bifölls av en enig nämnd den 27 oktober 2021. Därefter har tystnaden från Alliansen och förvaltningen varit bedövande fram tills april månad.

Annons

Det är ytterst olyckligt att de så väl behövda och nödvändiga platserna för en av de sköraste och svagaste patientgrupperna inom sjukvården ska stänga. Sverigedemokraterna instämmer självklart i att personalen ska få sin lagstadgade semester och att samarbetet inom förvaltningens verksamheter behöver alltid intensifieras under sommaren. Vi anser dock att arbetet med rekrytering till verksamheten i Trelleborg samt utredning av andra temporära lösningar för bemanningen inte har varit tillfredsställande. Likt tidigare år brister planeringen och framförhållningen och i slutändan drabbas patienterna.

Vi sverigedemokrater anser att de är av yttersta vikt att liknande scenario inte upprepas, varken i Trelleborg eller på någon annan specialiserad palliativ enhet. Region Skåne kan bättre och måste kraftfullt arbeta fokuserat för att bryta trenden med att svika medborgarnas förtroende. Vi ser det som allvarligt, framför allt för patienterna och deras anhöriga som inte ges den vård, omtanke eller respekt som de ska kunna förvänta sig för att det kommer en sommar varje år. Utvecklandet och utvidgandet av den specialiserade palliativa vården måste fortsätta och prioriteras för att kunna uppfylla löftena mot våra medborgare. Svårt sjuka patienter ska få den vård de behöver oavsett var de bor – året runt även sommartid.

Snart är det val och med vår politik skulle detta scenario inte behöva upprepas igen. Den palliativa vården kommer fortsätta vara högt prioriterat för oss sverigedemokrater i Region Skåne!

Marlen Ottesen, (SD) Regionråd och gruppledare i Primärvårdsnämnden

Carl-Henrik Nilsson, (SD) Ledamot i Primärvårdsnämnden

Tommy Rosenberg, (SD) Ersättare i Primärvårdsnämnden

Jacqueline Maly, (SD) Ersättare i Primärvårdsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons