Annons

Svaga Pisaresultat kan inte förklaras med det svenska friskolesystemet

De senaste veckorna har svenska elevers resultat i kunskapsundersökningen Pisa återigen skapat stor debatt om tillståndet i den svenska skolan. Ännu en gång faller Sverige i rankingen.
Publicerad 17 januari 2024
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det finns stora problem med störande moment på lektioner och svenska elever har ofta sen ankomst. Det handlar om brist på studiero och bristande ledarskap, skriver Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund.
Det finns stora problem med störande moment på lektioner och svenska elever har ofta sen ankomst. Det handlar om brist på studiero och bristande ledarskap, skriver Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund.Foto: Isabell Höjman/TT

Svensk skolas grundproblem är brist på disciplin, stökiga lektioner, svagt ledarskap, låga akademiska förväntningar och att en stor mängd elever har brister i det svenska språket. Trots detta kretsar skoldebatten kring friskolesystemet, när 84 procent av landets elever går i en kommunalt driven skola. I Trelleborg går nära nio av tio elever i kommunal skola i åk 9. De svaga resultaten i Pisa kan inte förklaras med det svenska friskolesystemet.

Att svensk skola behöver mer av disciplin är något Pisachefen Andreas Schleicher lyfter fram. Det finns stora problem med störande moment på lektioner och svenska elever har ofta sen ankomst. Det handlar om brist på studiero och bristande ledarskap. Här finns mycket att göra oberoende av vem som driver skolan, men friskolor har i många avseenden kommit längre. De erbjuder skolor där tydliga regler, disciplin och studiero är självklart, kombinerat med höga akademiska förväntningar på eleverna.

Annons

Den höga andelen elever som inte har med sig svenska hemifrån påverkar kraftigt årets Pisaresultat. Faktum är att om vi tittar på Pisaresultaten hos elever med minst en förälder född i Sverige, och jämför med motsvarande elever i andra länder, så når vi en femteplats. Det är en försämring från andraplatsen i OECD 2018, men inte så dramatisk som det har beskrivits.

”Alla – även de elever som inte gjort ett aktivt skolval – gynnas med andra ord av att det finns flera skolor att välja på.”
Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

Pisaresultaten 2018 visade att friskoleelever presterade bättre i matematik och läsförståelse. Svensk friskola bidrog alltså till att lyfta kunskapsresultaten i just dessa ämnen där Sverige nu har halkat ner. Motsvarande analys har ännu inte gjorts av 2022 års prov. En analys från i år av TIMSS, en internationell kunskapsmätning i matematik och naturvetenskap, visar att förekomsten av skolor med olika driftsform har bidragit till att lyfta resultaten även för elever i kommunala skolor. Självfallet görs också framsteg i kommunala skolor som inspirerar fristående skolor. På så sätt stärker vi hela det svenska skolsystemet. Alla – även de elever som inte gjort ett aktivt skolval – gynnas med andra ord av att det finns flera skolor att välja på.

Låt oss ta vara på kraften som finns i hela det svenska skolsystem, lära av varandra och på allvar förbättra lärmiljön i vardagen där elever, lärare och skolledare verkar. Att skylla på friskolor kommer inte att bidra till att lösa den utmaning som Pisaresultaten tydliggör.

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

Annons
Annons
Annons
Annons