Annons

Styret i Trelleborg värnar om kommunens idrottsföreningar!

Vi börjar om från början så hela bilden förklaras angående Pingvin Rugby club.
Publicerad 21 september 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Magnus Isgren (SD), ordförande kultur- och fritidsnämnden skriver om den nya rugbyarenan.
Magnus Isgren (SD), ordförande kultur- och fritidsnämnden skriver om den nya rugbyarenan.Foto: Tomas Nyberg

Det blev fel redan i första stadiet av detaljplanen där det skulle vara ett specifikt underlag där bara en leverantör fanns samt att det var till en icke försvarbar summa. Detta gjorde att man fick göra omtag vilket ledde till att det tog längre tid där man även fick göra en ny upphandling. När sedan detaljplanen var beslutad så blev den överklagad vilket kommunen inte kunde påverka på något sätt då det är den enskildes rätt att kunna överklaga detaljplanen. Detta påverkade tyvärr tidsplanen väldigt mycket då byggnationen inte kunde påbörjas innan detaljplanen vunnit laga kraft. Det vi även kan konstatera nu i efterhand är att Pingvin RC:s plan skulle fått stå kvar tills den nya var färdig. Vissa beslut har tyvärr påverkat Pingvin RC negativt i form av mindre publiksiffror, att de inte haft möjligheten att hålla vissa arrangemang samt att det blivit lite svårare att få ungdomar och barn till träningar. Men kommunen har haft en dialog med Pingvins styrelse där vi har hjälpt föreningen med att kunna få tillgång till andra träningsplaner mer centralt i kommunen för att underlätta att få barn och ungdomar till träningar.

”Det vi även kan konstatera nu i efterhand är att Pingvin RC:s plan skulle fått stå kvar tills den nya var färdig.”
Magnus Isgren (SD), ordförande kultur- och fritidsnämnden

Vi har en fortlöpande och god dialog med Pingvin RC:s styrelse där vi har försökt att hjälpa klubben så mycket som möjligt. Klubben har även en direkt kontakt med kultur- och fritidsförvaltningen vilket vi förstår att Pingvin RC har uppskattat. Pingvin har även bett kommunen om hjälp för förlorade intäkter på grund av rådande situation där har kommunen gått in med 185 000 kronor och troligen blir det mer innan året är slut. Vi förstår hur viktig Pingvin RC:s verksamhet är för kommunens ungdomar och det är därför vi valt att investera över 40 miljoner kronor på en ny rugbyarena och träningsfaciliteter! Det är en stor kostnad men det är väl investerade pengar då det går till ungdomarna i Trelleborgs kommun. Vi satsar mycket på ungdomsverksamheterna i kommunen då det är viktigt att föreningslivet kan blomma och ungdomarna får en meningsfull fritid. Vi tycker det är tragiskt att Pingvin RC:s herrar har fått dra sig ur den högsta ligan på grund av skador och spelarförluster. Det är likaså tråkigt att där inte finns juniorer att lyfta upp till A-laget så Pingvins herrar hade kunnat vara kvar i högsta ligan.

Annons

Vi är väldigt glada att Pingvin RC ser positivt på framtiden och själva säger att Pingvins herrar kommer att komma tillbaka ännu starkare nästa säsong då den nya rugbyarenan är klar för spel. Det kommer ge föreningen ett stort lyft, nya spelare kommer att lockas och föreningen kommer även ha möjligheten att anordna cuper och större arrangemang. Dessutom är en herr- och damlandskamp inbokad till våren vilket är ett steg i rätt riktning. Den nya arenan kommer att gynna både föreningen och Trelleborgs invånare.

Magnus Isgren (SD), ordförande kultur- och fritidsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons