Annons

Studieförbunden är viktiga för demokratin

Med anledning av att ett oenigt kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun (den 17 december 2018) beslöt att halvera Studieförbundens stöd så har företrädare för Studieförbundet Vuxenskolan i en insändare i TA (den 20 december 2018) informerat om studieförbundens roll i vårt samhälle.
Publicerad 8 januari 2019
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Folkbildningsarbete är att skapa respekt och tillit för de olika samtalen mellan människorna, skriver Tommy Bengtsson (C).
Folkbildningsarbete är att skapa respekt och tillit för de olika samtalen mellan människorna, skriver Tommy Bengtsson (C).Foto: Arkiv

Folkbildning har en central roll i den idéburna sektorn och i det offentliga för personer, grupper och föreningar som mest behöver bildningsinsatser. Folkbildningens målsättning är att genomföra verksamheter och insatser som bidrar till att stärka och utveckla vår kommun.

I ett samhälle där fler avstår från att uttrycka sin åsikt och undviker att prata med varandra så uppstår vakuum som riskerar att fyllas med annat. Artiklar och olika inlägg i media under året har behandlat frågan om det är så att debatt och samhällsklimatet hårdnat. Dessvärre kan man konstatera att många som gör sin röst hörd och lyfter känsliga frågor offentligt har stor risk att dra på sig ett missnöje. Om vi människor blir rädda för att framföra våra åsikter på arbetsplats och i sociala medier så är det inte bra för vårt samhälle. Risken är att vi på sikt nedbringar våra offentliga samtal och även vår demokrati.

Annons

Vår politiska debatt och den allmänna samhällsdebatten går många gånger ut på att föra fram den egna åsikten och de skiljelinjer som gäller. För politiker i ledande ställning gäller det att ta sitt ansvar och sträva efter att förstå dem som har annan uppfattning. Misstro leder inte till något bra och tillit till varandra eller till det demokratiska systemet kommer inte av sig själv. Tillit uppkommer genom ömsesidig respekt och förståelse för varandra och det uppkommer många gånger genom samtal. Samtalen kan vara olika med personer som har samma uppfattning eller olika uppfattningar. Dock är det viktigt att vi lyssnar på varandra och inte är avvisade till dem som tycker helt olika i andra frågor. Större förståelse och tillit till varandra ger ett ökat förtroende och det innebär att känslan av utanförskap minskar. Utan samtal och respekt för varandra så kommer fördomar att förstärkas, alldeles oavsett om det gäller människor från utomeuropeiska länder eller folk som kommer från vår huvudstad.

Samtal och dialog är centralt i folkbildningsverksamheten. Studieförbunden arbetar och vill bidra till att ännu fler människor pratar med varandra, trots olikheter och olika värderingar.

Folkbildningsarbete är att skapa respekt och tillit för de olika samtalen mellan människorna. Med ökad tillit och i förlängningen den svenska demokratin skulle må bra av ännu mer av denna utbildning.

Tommy Bengtsson (C)

Beddingestrand i januari 2019

Annons
Annons
Annons
Annons