Annons

Större trygghet med särskild äldreomsorgslag

Covid-19 epidemien har på ett skrämmande sätt visat på bristerna i äldreomsorgen. Det är nu dags att driva på för en särskild äldreomsorgslag som stärker äldres rättigheter och som tvingar kommunerna att satsa på äldreomsorgen.
Publicerad 14 maj 2020
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
En äldreomsorgslag ska ge äldre rätt till värdigt liv, delaktighet och individanpassning, skriver Lena Näslund (S).
En äldreomsorgslag ska ge äldre rätt till värdigt liv, delaktighet och individanpassning, skriver Lena Näslund (S).Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Barnomsorgen i Sverige har utvecklats tack vare stöd i lagen. Detsamma gäller stödet till personer med funktionsnedsättning. Men äldreomsorgen saknar detta rättsliga stöd. Rätten till barnomsorg är reglerad i skollagen och rätten till stöd vid funktionshinder i LSS.

Stödet till äldre regleras i socialtjänstlagen och är vagt formulerat. Ordet som styr verksamheten är bör. Det borde givetvis ersättas med ett ska. Som nu är kan kommunerna välja att ”spara” inom äldreomsorgen eftersom det är lättare att dra ner inom äldreomsorgen än inom andra områden. Man avvecklar äldreboenden och försämrar hemtjänsten.

Annons

En utvecklad och förbättrad äldreomsorg kräver mer resurser, utbildad personal, tryggare arbetsvillkor. Äldre ska ha inflytande över sin egen vardag och de insatser som görs. Lagstiftningen ska ge äldre rätt till värdigt liv, delaktighet och individanpassning.

Sedan något år pågår en statlig utredning om socialtjänsten. Enligt ett tilläggsdirektiv ska utredningen ta ställning till om en särskild äldreomsorgslag ska införas. Effekten av Covid -19 visar att en ny lag måste bli mer tvingande när det gäller kommunernas ansvar för äldre inom äldreomsorgen.

Det är en fråga om solidaritet och humanitet. Och det är en fråga om förtroendet för välfärden – kan vi lita på att våra anhöriga och vi själva får en god vård och omsorg?

Lena Näslund

S-kvinnor i Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons