Annons

Stärk tullen och det svenska gränsskyddet

Tullverket tvingas i dag att prioritera mellan landets gränsövergångar. Det drabbar inte minst hamnar så som den i Trelleborg.
Publicerad 9 juni 2018
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten vill se en förstärkning av Tullverket.
Skribenten vill se en förstärkning av Tullverket.Foto: Tomas Nyberg

Situationen är ohållbar och som tidigare tulltjänsteman ligger en förstärkning av Tullverket mig särskilt varmt om hjärtat. Med en starkare tull skulle inflödet av vapen, narkotika och andra olagliga varor till Sverige kraftigt begränsas.

Den illegala handeln med och införseln av narkotika, vapen, alkohol och tobak är ett stort problem. Samtidigt för utländska ligor stöldgods ut ur landet. De nya förutsättningarna kräver en helt annan förmåga att upprätthålla gränsskyddet och hindra den typen av brottslighet. Därför presenterade Moderaterna nyligen flera förslag för att stärka tullen och det svenska gränsskyddet.

Annons

500 fler tulltjänstemän till Tullverket under nästa mandatperiod. För att Tullverket ska kunna hindra narkotika, vapen och sprängämnen från att komma in i Sverige samt för att stärka myndighetens brottsbekämpande förmåga vill vi tillföra resurser för 500 fler tulltjänstemän under kommande mandatperiod. Vår förstärkning av Tullverket möjliggör betydligt fler kontroller i syfte att förhindra smuggling av narkotika och illegala vapen.

Stärk Tullverkets roll som brottsbekämpande myndighet. Förutsättningarna för Tullverkets uppdrag har förändrats över tid. I grunden har myndigheten en viktig roll för att säkerställa att gränsöverskridande handel fungerar. Utvecklingen med organiserad narkotikahandel och framväxten av kriminella gäng som beväpnar sig med både automatvapen och handgranater innebär att den brottsbekämpande och utredande verksamheten blivit allt mer central. Därför vill vi utreda om Tullverket bör flyttas från Finansdepartementet till Justitiedepartementet. Det är samtidigt centralt att Tullverket bibehåller kvaliteten i arbetet med att upprätthålla en friktionsfri varuhandel vid in- och utförsel av varor till och från Sverige.

Bättre verktyg - Slopa tillståndsplikten för Tullverkets kamerabevakning. Tullverket bedriver likt Polismyndigheten och Säkerhetspolisen kameraövervakning i brottsbekämpande syfte. För att underlätta för Tullverket att bedriva kameraövervakning vill vi därför slopa tillståndsplikten för Tullverkets kameraövervakning genom att myndigheten undantas från den nya kamerabevakningslagen.

Ny befogenhet - Stoppa och genomsöka fordon samt hålla kvar personer som påträffats med misstänkt stöldgods. I dag uppskattas utländska ligor ligga bakom drygt hälften av alla bostadsinbrott i Sverige. Stöldgodset från internationell tillgreppsbrottslighet förs ofta ut ur Sverige. Tullverket ansvarar för att övervaka och kontrollera trafiken till och från Sverige i syfte att säkerställa efterlevnad av reglerna om in- och utförsel av varor. Men i dag saknas befogenhet att hindra en person eller stoppa ett fordon med misstänkt stöldgods vid Sveriges gräns. En sådan befogenhet bör införas.

Genom dessa förslag för ett starkare Tullverk skulle inflödet av vapen, narkotika och andra olagliga varor till Sverige genom bland annat Trelleborgs hamn kraftigt begränsas. Det skulle stärka hela Sverige och motverka den brottslighet som drabbar invånare på såväl landsbygden som i de större städerna.

Anders Hansson

riksdagsledamot (M) Skåne södra

Annons
Annons
Annons
Annons