Debatt

Stå upp för den svenska modellen på arbetsmarknaden

Dennis Andersson ,
Vad jag kräver är att Trelleborg inte bara skall bry oss om bananerna, genom fairtrade, utan även människorna som arbetar. Fullt rimligt och möjligt!, skriver Dennis Andersson, Kommunistiska Partiet.
Foto:ADAM IHSE / TT
Vad jag kräver är att Trelleborg inte bara skall bry oss om bananerna, genom fairtrade, utan även människorna som arbetar. Fullt rimligt och möjligt!, skriver Dennis Andersson, Kommunistiska Partiet.

Många trelleborgare som arbetar eller är arbetslösa känner av den ökade otryggheten och hetsen på arbetsplatserna. När jag går runt i Trelleborg ser jag arbete som pågår på kvällar och helger och med usel arbetsmiljö. Därför har jag lämnat in ett medborgarförslag som menar att kommunen vid upphandling skall kräva svenska kollektivavtal.

Den växande otryggheten och dumpningen av löner och andra arbetsvillkor är ett växande problem på arbetsplatserna. I stället för att rida spärr mot detta och stå upp för principen om lika lön för lika arbete bidrar kommuner till lönedumpning om bara priset ses som avgörande faktor vid upphandling. Kommunens upphandling skall vara ett föredöme och öka tryggheten!

När kostnaderna ständigt pressas genom att allt går ut på budgivning sätts per automatik press nedåt på arbetskraftskostnaderna; både löner och andra arbetsvillkor. För att förhindra att trelleborgarnas skattepengar används till att dumpa löner och urholka arbetsrätten måste företag som vägrar att teckna kollektivavtal utestängas från vår kommuns upphandling.

Som kommun är vi en stor upphandlare och kan göra skillnad, som när vi tog steget och gjorde kommunen till Fairtrade City den 6 juni förra året efter ett medborgarförslag. Det visar att det är viktigt och fullt möjligt att påverka. Vad jag kräver är att Trelleborg inte bara skall bry oss om bananerna, genom fairtrade, utan även människorna som arbetar. Fullt rimligt och möjligt!

Jag hoppas att alla partier i kommunfullmäktige står upp för den svenska modellen på arbetsmarknaden och att alla vill motverka lönedumpning. Att detta medborgarförslag går igenom borde vara en ren formsak.

Under valrörelsen förra året var jag med på några debatter i Parken som pensionärsorganisationerna ordnade. Där diskuterades arbetsförhållandena för framförallt kvinnorna i kommunen. Jag fick då, precis som alla andra åhörare, höra samtliga partier säga att delade turer skulle bort och rätten till heltid skulle gälla. Detta lovade samtliga partier förutom Moderaterna som ej behagade komma på något av de olika debattillfällena. Min fråga är varför det inte händer något i denna fråga, majoritet finns ju? När jag för några månader sedan kontaktade personalavdelningen på kommunen för att kontrollera om de delade turerna försvunnit eller om det kommit direktiv om att avskaffa dem i de nya arbetsschemana fick jag till min förvåning svaret att de finns kvar!

Vallöften är alltså inga löften verkar det som. Men nu har hela kommunfullmäktige inklusive Moderaterna chansen att visa att de står upp för trygghet på jobbet och vallöftet att ta bort delade turer. Våra skattepengar skall inte användas för att lönedumpa utan tvärtom för att öka tryggheten.

I ett Trelleborg och Sverige som sätter arbetares trygghet före säkra vinster och EU:s upphandlingsregler, ska endast företag som har svenska kollektivavtal få vara med vid offentlig upphandling. Avskaffa genast de delade turerna och ge alla som vill rätt till heltid.