Annons

Specialisering kan rädda småsjukhusens framtid

Den skånska vården har stora utmaningar och problem att hantera.
Publicerad 3 juli 2018
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
De små sjukhuset dras med problem att rekrytera personal, konstaterar Gilbert Tribo (L) och Henrik Silfverstolpe (L).
De små sjukhuset dras med problem att rekrytera personal, konstaterar Gilbert Tribo (L) och Henrik Silfverstolpe (L).Foto: Tomas Nyberg

Det stora problemet är inte resurser, utan att resurserna ofta används fel. Personalen använder tiden på för mycket administration och får svagt stöd i det dagliga arbetet. Vårdcentralerna får inte spela den viktiga roll inom sjukvården som behövs.

Samtidigt har vi många mindre sjukhus i Skåne, Trelleborgs lasarett är ett av dem. De små sjukhuset dras med problem att rekrytera personal. Som en konsekvens stängs vårdplatser ner och köerna ökar. I en tid av ständiga centraliseringar lever de små sjukhusen farligt.

Annons

För att de skånska sjukhusen ska kunna finnas kvar så menar vi liberaler att alla sjukhus behöver specialiseras. Även de mindre sjukhusen ska ha spetskompetens inom minst ett område. Liberalerna vill därför se en större styrning av vårdens resurser genom en ökad specialisering vid de skånska sjukhusen. På detta sätt så får alla sjukhus en möjlighet att leverera vård i toppklass och stärker sin ställning som en viktig bit av vårdpusslet i Skåne. Då kan de mindre sjukhusen finnas kvar oberoende av de politiska vindar som blåser och Skåne blir tillsammans rikare.

Vården förbättras tydligt när fler människor tas om hand på samma ställe. Vårdpersonalen får mer träning och blir därigenom bättre på sitt jobb. Det ger större möjligheter att lära och utvecklas inom specialiseringen så kompetensen höjs. Möjligheten till att vidareutbilda sig inom sitt yrke, skulle även göra de mindre sjukhusen attraktiva som arbetsgivare. Ytterligare fördelar är att resurserna samlas och sjukhusen blir mindre sårbara för semestertider och sjukdom.

Exakt hur en specialisering skulle gå till är något som måste utredas och diskutera med sjukvårdspersonalen själva, men vi Liberaler är övertygade om att detta skulle innebära en mer flexibel vård som bättre kan möta vårdtagarnas behov.

Gilbert Tribo

gruppledare för Liberalerna i Region Skåne

Henrik Silfverstolpe

ordförande för Liberalerna, Trelleborg och ledamot i regionfullmäktige

Annons
Annons
Annons
Annons