Annons

SÖS skjuter sig i foten

Slutligen har styrelsen för SÖS makat sig upp ur myllan på öster och skridit till Christian Ottergrens försvar.
Publicerad 18 april 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
SÖS kan lika lite som någon annan beskriva var helheten börjar och slutar kring infartsalternativen till hamnen, menar skribenten.
SÖS kan lika lite som någon annan beskriva var helheten börjar och slutar kring infartsalternativen till hamnen, menar skribenten.Foto: Tomas Nyberg

I TA (den 13 april) ställer den sig bakom ”allt vår medlem Christian Ottergren skrivit och kommit fram till”. Det betyder att den också står bakom Ottergrens vetenskapssyn. Det är emellertid lika riskfyllt som det är positivt att ställa upp för varandra när det börjar blåsa kallt.

På partipolitisk grund har han påstått att den aktuella rapporten från forskarna vid Handelshögskolan i Jönköping inte varit objektiv och därmed saknat trovärdighet. Det är förkastligt. Tyvärr tar SÖS inte chansen att ta ett steg tillbaka och se värdet av att erkänna fel. Att Ottergren har missat vad vetenskap är, är nog så beklagligt. Nu har hela SÖS missat detta. Tala om att skjuta sig i foten.

Annons

SÖS menar sig stå upp för ”helheten” när det anklagar kommunen för att bryta loss ”bit för bit” som därefter ”analyseras”. På så sätt döljs helheten, menar SÖS. Inom forskningen är tveksamheten stor inför det holistiska (helhets-) begreppet. Anledningen är att det närmast är ogörligt att veta var helheten börjar och slutar. Avgränsningen är omöjlig. SÖS kan lika lite som någon annan beskriva var helheten börjar och slutar kring infartsalternativen till hamnen. Talet om helhet tycks snarare vara avsett av SÖS att dölja kunskaperna i de enskilda delarna.

”Det är få ting som väljare känner sådant förakt inför som självgodhet, dryghet och att inte erkänna att det haft fel.”
Stephan Bladh

Efter anklagelser mot kommunen om att den bit för bit underminerar helheten gör SÖS precis detsamma med vetenskapen. Man önskar dölja den sammanhållande vetenskapliga helheten genom att bit för bit underminera den. Det gör man genom att bortse från den vetenskapliga grund alla forskare har genom att återigen till exempel blanda ihop vetenskap och sakkunskap. Att insinuera att musikvetenskap inte delar samma vetenskapliga grund som raketforskare, infrastrukturforskare, astronomer, hållfasthetsforskare, filosofer, medicinare, virologer, ekonomer etcetera är poänglöst. I samband med doktorspromotioner, alltså då forskarutbildningen avslutas med examination, doktorshatt eller lagerkrans, sitter alla tillsammans. Det är denna manifesterade gemenskap inom vetenskapssamfundet som gör att jag med hundraprocentig säkerhet kan påstå att ingen av mina forskarkolleger någonsin kommer att sluta upp bakom SÖS vetenskapssyn. Oavsett vad än SÖS påstår finns inte dessa forskare. Att flera sakkunniga så kallade ”kontakter” däremot ställer sig bakom SÖS partipolitiska argumentation om vad vetenskap är för något förvånar ingen.

Ingen har begärt att SÖS ska lämna ut namnen på sina kontakter, men att krypa bakom lagen om journalistikens ”källskydd” är inte bara fegt, utan också oklokt. Inget hindrar nämligen SÖS från att ta reda på de vetenskapliga argumenten för dess påståenden om forskningsrapporten och presentera dessa i TA. Om nu ingen forskare vill framträda öppet med namn i sammanhanget så får ju argumenten svara för sig.

Återigen framgår hur ett parti avstår från att erkänna eget fel. Det är få ting som väljare känner sådant förakt inför som självgodhet, dryghet och att inte erkänna att det haft fel. Falskspelet står således tillbaka på SÖS som dessutom tycks vara tondövt. Debatten lever därför vidare!

Stephan Bladh, forskare vid LU och GU

Annons
Annons
Annons
Annons