Annons

(SÖS) ledamot har inte anmält någon avvikande uppfattning

Svar till Bertil Larsson (SÖS) (den 1 oktober).
Debatt • Publicerad 8 oktober 2013

I ett samarbete med samhällsbyggnadsnämnden driver nu tekniska nämnden ett projekt som avser att producera biogas och naturgödsel av uppsamlad tång och alger, skriver Eric Samuelsson (M).

I ett samarbete med samhällsbyggnadsnämnden driver nu tekniska nämnden ett projekt som avser att producera biogas och naturgödsel av uppsamlad tång och alger, skriver Eric Samuelsson (M).Foto: Jag reagerar starkt på att Bertil Larsson (SÖS) inte håller sig till sanningen, när han skriver att undertecknad "...vägrade svara på en enkel fråga i kommunfullmäktige...". Verkligheten är en helt annan, vilket alla vet. Undertecknad svarade både muntligen och skriftligen på den ställda frågan på följande sätt:

"
Trelleborgs kommuns kust och stränder utgör en tillgång, som skall vårdas och skötas på bästa sätt.
 Varje slag av ingrepp som skall göras på stränderna måste genomgå särskild tillståndsprövning. (Strandskyddslagen gäller. Detta innebär att borttagande av växtlighet, tång eller annan materia, från stränder, måste godkännas i varje enskilt fall av miljömyndigheter.)

 Ansvaret för kommunens stränder kan delas in i dels kortsiktiga och dels långsiktiga åtgärder.

Tekniska nämnden tog över ansvaret för skötsel av kommunens stränder och badplatser från fritidsnämnden, under förra året. I detta sammanhang övertogs även nu gällande tillstånd samt upphandlad entreprenad för strandrensning. 
Nya tillstånd avseende strandrensning kommer nu att ansökas för en ny period samt en förnyad entreprenad kommer också att upphandlas. 
Tekniska nämnden har med anledning härav, tidigare i år, tagit beslut om en omfattande skötselplan för kommunens offentliga badplatser. Beslutet var enhälligt och första gången någonsin som en sådan skötselplan har antagits i Trelleborgs kommun. (Söderslättspartiets representant i tekniska nämnden har inte uttalat någon avvikande mening, eller kommit med egna förslag.)


Annons

Budgeterade skötselkostnader har för nästa år fördubblats, från 0,5 till 1 miljon kronor.

Skötselplaner för övriga strandavsnitt kommer nämnden att behandla under kommande höst/vinter. 

I ett samarbete med samhällsbyggnadsnämnden driver nu tekniska nämnden ett projekt som avser att producera biogas och naturgödsel av uppsamlad tång och alger. Denna anläggning håller på att uppföras i Smygehamn. 

Tång växer naturligt på bottnen utmed vår kust. Under en lång följd av år har, på grund av övergödning, den "nyttiga" blåstången trängts undan av mindre attraktiva trådalger.
 I ett långsiktigt syfte att råda bot på detta, samt att minska övergödningen i vårt kustnära område är kommunen involverad i eller driver ett antal projekt som syftar till att minska näringstransporten i våra åar och vattendrag ut i havet. Detta kommer på sikt att resultera i en hållbar förbättring av alg- och tångsituationen utmed Trelleborgs kommuns stränder.

"

Utöver ovanstående drivs dessutom ett omfattande projekt "Clean Baltic See", som stöds aktivt från kommunens sida, som syftar till att på ett långsiktigt och hållbart sätt förbättra vattenkvalitén i Östersjön.

 Det omfattande arbetet, i dessa ärenden, som nu drivs av tekniska nämnden sker i stor samstämmighet över partigränserna. Söderslättspartiet ledamot i tekniska nämnden har inte anmält någon avvikande uppfattning, eller kommit med några egna förslag.

Personligen vill jag tolka Bertil Larssons osakliga och förvrängda verklighetsbeskrivning, som ett desperat agerande från Söderslättspartiets ledare. Deras dåligt genomtänkta förslag som rörde en framtida infart till Trelleborgs hamn västerifrån, vore en katastrof för Trelleborgs stad, om det genomfördes. Det skulle resultera i att, stadens centrum ytterligare skulle stängas av från tillträde till havet både genom ytterligare en väg för E6/E22, söder om Hamngatan/Strandgatan och genom järnvägens förlängning utmed västra infarten. 
Detta innebär att Söderslättspartiet kastar bort möjligheten för boende i centrala och västra delarna av Trelleborg att för all framtid kunna få möjligheten att komma direkt från staden och ner till havet och stranden.
Nilla Olsson
Eric Samuelson (M)ordförande tekniska nämnden 

Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons