Annons

SÖS: ”Gör kompletterande utredningar”

Det har nu presenterats ännu en utredning om hamninfart i Trelleborg, denna gång en utredning beställd av kommunen och Trafikverket i samarbete. Man kan hoppas att det är för att hitta den bästa lösningen för Trelleborgs invånare för framtiden.
Publicerad 23 april 2019
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Söderslättspartiet föreslår att man kompletterar den senaste utredningen med ett helhetsgrepp avseende dels hela sträckan från Maglarpsrondellen till de nya färjelägena och dels ett överbyggbart infartsalternativ.
Söderslättspartiet föreslår att man kompletterar den senaste utredningen med ett helhetsgrepp avseende dels hela sträckan från Maglarpsrondellen till de nya färjelägena och dels ett överbyggbart infartsalternativ.Foto: Sara Johari

Man blir dock lätt tveksam då man inser att endast ett begränsat avsnitt av infartssträckan beaktats. Det saknas tyvärr också en konsekvensanalys av miljöaspekterna och utvärdering av den långsiktiga stadsplaneringen. Det skulle vara intressant att få ett svar på vilka kravspecifikationer som legat till grund för utredningen och vem som författat dessa? Likaså hur väl utredningen är i linje med den så kallade åtgärdsvalstudiemetodiken som ska tillämpas.

Förväntningarna från Trelleborgs invånare infrias tyvärr inte utan i stället ökar oklarheten om Trelleborgs framtida utveckling.

Annons

Den framlagda rapporten visar att det går att kombinera en hamninfart från väster med att förverkliga Sjöstaden. Därom råder inget tvivel vilket Söderslättspartiet länge hävdat med emfas.

Söderslättspartiet föreslår att man går vidare med kompletterande utredningar. Författar om/ kompletterar kravspecifikationen av kompetent personal som inte har partipolitiskt intresse på sin agenda utan endast ser till Trelleborgsinvånarnas bästa, med fokus på helheten.

Herr Engström har självklart rätt att uttala sig (den 13 april) men att jämföra infarten i Trelleborg med Kungsgatan i Malmö syns väldigt märkligt. Förstår att det är mer än Söderslättspartiet som har reagerat.

Bättre miljö behöver långsiktigt inte kosta pengar. Det finns däremot ett stort politiskt ansvar att bygga och stadsplanera för en god framtida miljö. Den politiker som inte förstått det ansvaret, lär inte bli gammal i sin politiska karriär.

Söderslättspartiet vill bland annat att Trelleborg skall vara en attraktiv stad för företagande och inflyttning. För att nå dit, måste miljökonsekvenserna i ett av Trelleborgs historiskt största stadsplaneringsförslag analyseras i sin helhet.

Söderslättspartiet har sedan tidigare utarbetat förslag om möjlig tunnel, alternativt en överbyggbar lösning. Vårt förslag med överbyggd vägbana skapar inga barriärer, miljön förbättras kraftigt från öster till väster, hamnverksamhetens konkurrenskraft kan utvecklas, åkermark sparas och tillgängligheten till havet blir utomordentligt god.

I vår lösning finns dessutom en fungerande finansiell lösning. Tillika har man med vår lösning ett miljötänk för framtiden och det kommer kommande generationer att uppskatta. Det möjliggör även ett byggande av Sjöstaden utan inblandning av tung trafik till och från hamnen.

Söderslättspartiet vill därför föreslå att man kompletterar denna utredning med ett helhetsgrepp avseende dels hela sträckan från Maglarpsrondellen till de nya färjelägena och dels ett överbyggbart infartsalternativ.

Anders Ahvander

ordförande Söderslättspartiet

Annons
Annons
Annons
Annons