Annons

Söderslätt – lantbruket, marken, vattnet och maten

Söderslätt med den goda jorden är känt över hela vårt land. De flesta är säkert överens om att den goda åkerjorden behövs för vår självförsörjningsgrad och vi skall vara restriktiva med att ta den i anspråk.
Publicerad 13 april 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Söderslätt med den goda jorden är känt över hela vårt land, konstaterar Ola Olsson (C).
Söderslätt med den goda jorden är känt över hela vårt land, konstaterar Ola Olsson (C).Foto: Lars Thulin

Livsmedel är en viktig del för var och en av oss samt också en viktig del i det civila försvaret. I uppbyggnaden av vår försörjning är det offentliga viktigt.

I en omvärld som påverkar oss alla med skenande elpriser, höjda räntor, ökad inflation och dyrare livsmedel så kommer vi alla att påverkas på något sätt.

Annons

Tidningen Land gjorde en kartläggning i början av året på hur stor andel av svensk mat som upphandlas i Skåne. De fick svar från 27 av våra 33 kommuner i länet och det finns en lagstiftning med ursprungsmärkning för köttprodukter med tydliga krav på märkning. Fisk och grönsaker är mer bekymmersamma.

Upphandlingen i Skåne visade att Svalövs kommun upphandlade 100 procent animalier från Sverige och siffran för Trelleborgs kommun var 38,8 procent.

I undersökningen omtalar flera kommuner att lagen om offentlig upphandling (LOU) begränsar möjligheterna att köpa svenskt och närproducerat. Ett nytt lagförslag är på väg som väntas att träda i kraft i sommar och det kommer att göra det lättare att premiera mindre företag och lokala alternativ. Offentlig upphandling av svensk mat bidrar samtidigt till positiv utveckling av landet, med nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter samt ökade skatteintäkter.

Vi kan säkert med den goda åkerjorden på Söderslätt ta vår del av ansvaret för att medverka till en ökad och breddad produktion för att täcka en större del av vårt lands försörjningsbehov. Vår offentliga förvaltning har ansvar för att leverera mat av god kvalitet även i kristider och här vilar ett stort ansvar på vår kommun liksom andra kommuner och regioner med stor livsmedelsproduktion. I händelse av kris så har de en uppgift att säkra livsmedelsförsörjningen utifrån ett beredskapsperspektiv. Därför är det viktigt att inventera vilka lokala producenter, grossister och transporter som finns, samt komplettera och stärka leveranskedjorna.

”Offentlig upphandling av svensk mat bidrar samtidigt till positiv utveckling av landet, med nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter samt ökade skatteintäkter.”
Ola Olsson, Centerpartiet i Trelleborg

Söderslätts mark ger också möjligheter att producera energi, det kan vara solcells- och vindkraftsparker och produktion av biogas från djurens gödsel. Skåne behöver mer el och vi har drabbats av höga elpriser eftersom vi producerar för lite el i förhållande till antalet invånare och industriell verksamhet. Förnyelsebar energi behövs även byggas ut på Söderslätt och därför är det svårt att förstå att vindkraftsprojekt till havs motarbetas av ledningen i vår kommun, med motiveringen att det förfular utsikten, skrämmer bort turister och boende längs kusten. Men handlar det i själva verket inte om politisk feghet, i stunder då det i stället behövs mod för att planera utvecklingen av de naturresurser som finns på Söderslätt – mark, sol, vind och vatten? Varje steg mot oberoende är ett steg i rätt riktning.

Ola Olsson, Centerpartiet i Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons