Annons

Socialtjänstlagen gäller även i Trelleborg

Den 10 juni beslöt en majoritet i arbetsmarknadsnämnden bestående av M, KD, SD och MP att ta bort kommunens riktlinje om att försörjningsstödet kunde täcka fackföreningsavgift med max 250 kronor.
Publicerad 5 september 2019
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten överklagade kommunens beslut om att försörjningsstödet inte ska täcka fackföreningsavgifter.
Skribenten överklagade kommunens beslut om att försörjningsstödet inte ska täcka fackföreningsavgifter.Foto: Henrik Holmberg / TT

Det uttalade syftet var att spara pengar, då ”det inte bedömdes rimligt att bevilja ersättning för fackföreningsavgift för att uppnå en skälig levnadsnivå”. Beviljat bistånd för fackföreningsavgift uppgår till 60 000 kronor per år i Trelleborg, men för att genomföra en förändring skulle kommunen ändra i rutiner och blanketter till en kostnad av 10 000 kronor.

Jag överklagade beslutet då det strider mot villkoren i Socialtjänstlagen där det tydligt anges att försörjningsstöd ska lämnas för skäliga kostnader för bland annat medlemskap i fackförening och a-kassa. Socialtjänstlagen ger inget utrymme för kommunen att värdera om det är skäligt att vara medlem i en fackförening. Frågan om skälighet är helt kopplat till den kostnad som följer av medlemskapet.

Annons

Förvaltningsrättens dom har nu kommit. Visserligen avslås mitt överklagande men domskälen ger mig ändå rätt. Kommunen har ingen skyldighet att anta riktlinjer för hur lagen ska tolkas, men har en skyldighet att följa lagen.

I domen anges följande: ”Eftersom rätten till försörjningsstöd till skäliga kostnader för medlemskap i fackförening följer direkt av lag kan kommunen varken genom införande eller upphävande av kommunala riktlinjer med bindande verkan besluta om en inskränkning av denna rätt”.

Så om kommunen nu har nekat någon ersättning för fackföreningsavgift måste det göras om och rutiner och blanketter får i så fall ändras tillbaka. Socialtjänstlagen gäller även i Trelleborg och det är inget som arbetsmarknadsnämnden kan sätta sig över.

Mats Sjölin

Vänsterpartiet Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons