Annons

Socialdemokraterna vill att kommunen behåller rådigheten

Det råder stor oro och nästan förtvivlan till att finna en parkeringsplats för att besöka centrum under ett kort eller längre besök.
Publicerad 6 oktober 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
En arrangerad parkeringslösning på de nakna fastigheterna på Övre hade hjälpt många att på ett enkelt sätt att parkera när det är evenemang i centrum, skriver Sven Lindkvist (S).
En arrangerad parkeringslösning på de nakna fastigheterna på Övre hade hjälpt många att på ett enkelt sätt att parkera när det är evenemang i centrum, skriver Sven Lindkvist (S).Foto: Tomas Nyberg

De som man samtalar med säger: Här finns inga p-platser i denna stad, vilket hörs ofta när man samtalar med olika personer. Kan det göras något åt problemet?

Vi Socialdemokrater ser möjligheter till tillfälliga lösningar. Tillfälliga lösningar som kan bli långvariga beroende på konjunkturläget.

Annons

Det borde på ett enkelt sätt gått att tillfälligt lösa parkeringsproblemen samt andra plötsliga händelsers lösningar. Något som är oplanerat eller något extra som behöver åtgärdas. Det kan vara något positivt eller negativt det som inträffar, det vet vi inte förrän när det händer eller planeras. Det har inte kunnat undgå någon att byggbranschen i dag inte ser ut som den har gjort. Lågkonjunktur och instabilitet i världsläget påverkar marknaden hårt och byggbranschen är inte förskonad. Vi ser försenade projektstarter i takt med ett försvårat världsläge och projekt vars start flyttas framåt i tiden för att ibland komma i gång och ibland helt läggas ner. Vid försenade projektstarter där byggplaner eller bygglov har behandlats och lämnats kan kommunen på sin höjd bevilja anstånd med tidsfristen eller utdöma vite. Men fram till byggstarten är marken låst av byggföretaget.

Vi Socialdemokrater anser att under den tiden som det inte händer något i byggnationen så bör marken vara disponibel för kommunen. Stiltje i byggbranschen kan bli under lång tid, kanske i både två och tre år om lågkonjunkturen fortsätter. Det skulle därför behövas markeras i markavtalen att kommunen har rådighet över markytan tills projekten verkligen startar. Då hade kommunen haft större möjlighet att använda mark där planerna har försenats. Det skulle kunna vara tillfälliga p-platser som exempel.

”Det skulle därför behövas markeras i markavtalen att kommunen har rådighet över markytan tills projekten verkligen startar.”
Sven Lindkvist (S)

Palmfestivalen var ett tydligt exempel på att en arrangerad parkeringslösning på de nakna fastigheterna på Övre hade hjälpt många att på ett enkelt sätt att parkera dessa dagar. Där efter har det varit olika arrangemang i centrum som har krävt parkeringsytor och fler kommer det troligen.

Vi Socialdemokrater lämnade till kommunstyrelsen in ett initiativärende där vi ville att kommunen tog initiativ till att i markavtalen skriva in att kommunen har rådighet över markytan tills projekten verkligen startar. Vi har sett och förstått behoven samt ser framför oss de kommande behoven.

Vid behandling av Socialdemokraternas initiativärende på kommunstyrelsen så röstades detta bort av de styrande, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Att lyssna på medborgarna, affärsidkarna och tillika vara framåtseende är inte helt fel.

Sven Lindkvist (S)

Annons
Annons
Annons
Annons